MENU

Ženské velenie vojenskej operácie UNFICYP

na návšteve u jednotky SLOVCON


Po prvýkrát v histórii vojenskej operácie UNFICYP zastávajú obidve riadiace pozície ženy – Head of Mission (hlavná politická predstaviteľka) p. Elizabeth Spehar a Force Commander (vojenská veliteľka UNFICYP) generálmajorka Cheryl Pearce, ktoré v piatok, 10. mája, navštívili príslušníkov jednotky SLOVCON v kempe gen. M. R. Štefánika vo Famaguste.

Cieľom vzácnej návštevy bolo získať čo najpodrobnejšie informácie o spôsobe fungovania jednotlivých elementov Sektora 4.

Veliteľ jednotky SLOVCON podplukovník Vladimír SMOLEJ vo svojom informačnom prehľade sumarizoval posledný štvrťrok práce svojich podriadených. Vyzdvihol pozitívne výsledky dvoch najdôležitejších kontrol SLOVCON-u po rotácii personálu – Mission Support Continuity Audit-u a Force Commander Inspection. Analyzoval najčastejšie sa vyskytujúce konfliktné situácie v oblasti plnenia operačných úloh a spôsob ich riešenia. Návšteve tiež priblížil problematiku farmárov pracujúcich v nárazníkovej zóne, proces vydávania povolení na obhospodárovanie jednotlivých pozemkov, zdôraznil narastajúci počet majiteľov psov, pre ktorých sa nárazníková zóna stáva obľúbeným cvičiskom.

Pripravený doklad plnenia úloh potvrdil, že jednotka SLOVCON pristupuje k plneniu mandátu mimoriadne zodpovedne a aktívne spolupracuje s ostatnými zložkami vojenskej operácie UNFICYP – UNPOL (UN polícia) a CAS (civil affairs section, civilná zložka), čím zabezpečuje produktívne pracovné prostredie k rozvoju vzájomných vzťahov s predstaviteľmi grécko-cyperskej a turecko-cyperskej komunity.

Slovenský kontingent UNFICYP tak aj naďalej výrazne prispieva k pozitívnej reprezentácii ako Slovenskej republiky, tak aj Ozbrojených síl SR na Cypre.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto UNFICYP via Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.