MENU

Česká republika se stala garantem projektu

elektronického boje v rámci PESCO


Ve dnech 14. až 16. května se v Praze uskutečnilo již druhé mezinárodní jednání k realizaci projektu elektronického boje „Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR)“ v rámci stálé strukturované spolupráce států Evropské unie PESCO.

Cílem projektu je vytvoření a následný rozvoj vedení operací elektronického boje v rámci Evropské unie a sjednocení přístupů ke společnému působení na podporu misí Evropské unie. Hlavními členy projektu jsou Německo a Česká republika, která je současně vedoucí zemí a koordinátorem tohoto projektu.

Projekt garantuje Česká republika
„V současné době je to jediný projekt, jehož garantem je právě České republika. Další státy, které se do něj přihlásily, jsou Litva, Nizozemsko, Slovensko, Itálie a Švédsko. Zastávají pozici pozorovatelů s předpokladem připojení mezi participující země,“ uvedl Petr Čech, který za sekci obranné politiky MO ČR projekt řídí.

V rámci jednání expertní skupiny a tzv. „Steering Boardu“ byl českými, německými a litevskými zástupci ujednocen postup realizace projektu s důrazem na provedení analýzy současných možností a schopností účastnických států v oblasti vedení elektronického boje, výcviku až po možnost sestavení jednotek reagující na aktuální bezpečnostní hrozby a nové technologie.

Koncept přístupů ke zpracování
Následně byl vypracován koncept přístupů ke zpracování a vymezen rámcový obsah celého projektu, který má za úkol především rozšíření schopností a efektivity spolupráce v oblasti elektronického boje. Tato expertní skupina je vedena zástupci Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO ČR pod vedením pplk. Petra Šnajdárka a složená z odborníků kateder zpravodajského zabezpečení, elektronického boje Univerzity obrany a 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

V roli pozorovatelů se jednání zúčastnili také zástupci českého obranného a bezpečnostního průmyslu, kteří na projektu v oblasti elektronického boje participují.

Rovněž byly finalizovány základní dokumenty projektu dle požadavků Evropské unie a diskutována pravidla pro řízení a administraci projektu, která mají být následně podepsána všemi účastnickými stranami.


Stálá strukturovaná spolupráce je součástí Společné obranné a bezpečnostní politiky členských států Evropské unie a jejím hlavním úkolem je rozvoj a posílení evropských obranných schopností. Je v ní zapojeno celkem 25 členských států Evropské unie. Dosud ve dvou vlnách PESCO schválila Rada Evropské unice celkem 34 mezinárodních projektů. Česká republika se kromě vedení projektu v oblasti elektronického boje zapojila do dalších 13 projektů, z toho do 7 jako účastník a do 6 jako pozorovatel.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Odbor vojskového průzkumu a elektronického boje MO ČR, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.