MENU

Závěrečné cvičení Common Challenge 2019

Ve vojenském výcvikovém prostoruNowa Dęba (MTA Nowa Deba, Polsko) se od 6. do 17. května uskutečnilo závěrečné certifikační cvičení Common Challenge 2019, které bylo zároveň vyvrcholením výstavby a mezinárodní fáze přípravy bojového uskupení Evropské unie V4 EUBG 2019-2.

Cílem cvičení bylo procvičit interoperabilitu mezi cvičícími státy v oblasti plánování a vedení operace Evropské unie, vyhodnotit plnění úkolů v oblasti velení a řízení mezi velitelstvím sil (Force Headquarters, FHQ) a jemu podřízených mezinárodních jednotek. Samotná závěrečná certifikace velitelství sil FHQ a velitelství společné logistické skupiny (Joint Logistic Support Group Headquaters, JLSG HQ) byla dovršením mnohaměsíční přípravy k dosažení plných operačních schopností.

Hodnotilo se několik oblastí
Hodnoceno bylo několik oblastí, od formálně administrativních až po schopnost velet podřízeným jednotkám, řídit operaci a konkrétně v případě velitelství společné logistické skupiny JLSG HQ koordinovat a řídit logistickou podporu nasazených jednotek.

Česká republika se v rámci EUBG přihlásila jako vedoucí země pro výstavbu mezinárodního štábu JLSG HQ a je vedoucí zemí ve třech oblastech – vzdušná podpora (Air Group – vrtulníky z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou), zdravotnická podpora (Medical Task Force ROLE 2E z Agentury vojenského zdravotnictví) a logistická podpora (AČR je tzv. Logistic Lead Nation, tedy vedoucí v rámci logistického modulu JLSG).

Sladili standardní operační postupy
Velitelem úkolového uskupení Armády ČR V4 EUBG 2019-2 a současně velitelem JLSG HQ je plukovník gšt. Karel Zapletal (14. plogp), který k mezinárodní spolupráci i samotnému závěrečnému cvičení uvedl: „Spolupráci hodnotím jednoznačně kladně, sladili jsme naše společné standardní operační postupy (SOP), funkční náplně klíčových funkcionářů apod. Znalost angličtiny všech cvičících je na velmi dobré úrovni a jazyková bariéra tak prakticky není,“ konstatoval plukovník Zapletal s tím, že se do cvičení zapojilo více než 60 vojáků z celé České republiky.

Na závěr certifikačního cvičení byly z rukou velitele FHQ brigádního generála Szymona Koziateka všem cvičím předány certifikáty s pamětními listy a na závěr dne byla připravena statická a dynamická ukázka na tamním polygonu, které se účastnila mezinárodní delegace v čele s polským ministrem národní obrany Mariuszem Błaszczakem. Za českou stranu se zúčastnili velitel Pozemních sil AČR generálmajor Josef Kopecký a zástupce ředitele Sekce podpory MO brigádní generál Jaroslav Schön.


– EUBG jsou efektivní, vysoce mobilní bojové síly rychlé reakce úrovně praporu, rozšířené o prvky bojové a národní podpory.

– Plní úkoly v místě nasazení do 6 tisíc km od Bruselu, do 10 dnů od schválení operace na úrovni Evropské unie a musí být schopny působit v prostoru operace minimálně 30 dnů s možným prodloužením na 120 dnů.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Štěpán Malast, TID cvičení Common Challenge 2019, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.