MENU

Ve Staré Boleslavi se zabývali

bezpečností silničního provozu


V pondělí 13. května 2019 se již pošesté konala v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dopravně-osvětová akce Den bezpečnosti silničního provozu 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Na nástupiště Jaselských kasáren dorazilo téměř 600 žáků druhého stupně základních škol a žáků středních škol z regionu. „Bezpečnost silničního provozu zasluhuje trvalou pozornost. Každý rok jenom v zemích Evropské unie umírá téměř 50 000 dětí, žen a mužů při dopravních nehodách. Dalších více než půl druhého milionu lidí je zraněno. Těžko si lze představit pádnější argument pro důslednou propagaci bezpečné jízdy a dopravní výchovu mládeže. Jakékoliv preventivní programy a aktivity přispívají ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. A to je zároveň i důvod, proč akci takového typu pořádáme a zveme na ni studenty z okolních škol,“ uvedl jeden z hlavních organizátorů nadrotmistr Václav Píša, instruktor výcviku řidičů z oddělení přípravy vojsk 26. pluku.

„Při autonehodě je důležité jediné, a to umět zraněnému člověku pomoci, protože za pár minut už může být pozdě,“ uvedla na úvod ukázky poskytnutí první pomoci zdravotnice pluku nadrotmistryně Kateřina Nováková. Studenti si mohli vyzkoušet postup vyproštění raněných z vozidla, tzv. Rautekův manévr. Prakticky se jedná o natočení postiženého tak, aby se zachraňující aspoň částečně dostal za jeho záda, ruce provlékl pod jeho pažemi, uchopil ho za pokud možno nezraněné nebo méně zraněné předloktí, lehce se zaklonil a opatrně vytáhl postiženého z vozidla tak, že jeho záda si opře o stehno pokrčené dolní končetiny. Studenti si pak dále prakticky vyzkoušeli zajištění postiženého pomocí stabilizované polohy nebo nakládání zraněného na nosítka, prohlédli si i interiér vojenského sanitního vozu.

Vítanou atrakcí byl otočný simulátor navozující stavy, které řidič zažívá při převrácení vozidla v případě nehody. „Účelem tohoto simulátoru je zajistit pro motoristickou veřejnost reálnou možnost ověření účinku bezpečnostních pásů v případě skutečného převrácení vozidla a vyzkoušet si zároveň postup, jak se bezpečně vyprostit z havarovaného vozidla v této neobvyklé situaci. Každý si na vlastní kůži vyzkouší, jaké síly působí při převrácení vozidla a jak jsou bezpečnostní pásy velice důležitým prvkem bezpečnosti vozidla,“ vysvětlil člen BESIP Teamu Středočeského kraje.

Na nástupišti staroboleslavských kasáren bylo k vidění i mnoho dalšího, jako například technika Městské policie Čelákovice a Policie ČR Praha venkov – východ, vybavení používané Vojenskou policií při dohledu nad bezpečností silničního provozu – měřič rychlosti a analyzátor alkoholu v dechu, velký ohlas měla ukázka činnosti airbagů pod taktovkou Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. Znalosti z oblasti bezpečnosti silničního provozu si návštěvníci prověřili v dopravních testech pro chodce i řidiče, zkusili si absolvovat překážkovou dráhu při ovlivnění alkoholem a návykovými látkami za použití tzv. „opileckých brýlí“ nebo si projeli slalom na kole.

Vyvrcholením dopoledního programu byla již tradiční dynamická ukázka zásahu všech složek integrovaného záchranného systému při simulované dopravní nehodě osobního automobilu se dvěma zraněnými cestujícími uvnitř. Svědkové dopravní nehody přivolali hasiče, a ti za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení dostali zraněné osoby ven. Zranění obou cestujících si vyžádalo zásah zdravotnické záchranné služby. Už tak komplikovanou situaci narušil výtržník, který byl zpacifikován městskou policií. Novinkou byla prezentace Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra Praha.

Závěr letošního dne BESIP patřil průletu dvou nadzvukových letounů Gripen z čáslavské základny.

Abecední seznam zabezpečujících složek Dne bezpečnosti silničního provozu:
21. základna taktického letectva
151. ženijní prapor Bechyně
Agentura logistiky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
BESIP Team Středočeského kraje
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Městská policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Městská policie Čelákovice
Sbor dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem
Soukromá střední zdravotnická škola Mělník
Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
Velitelství Vojenské policie Tábor
Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra Praha
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Lucie Machorková /r
Foto: nrtm. Petr Bělonožník, 26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.