MENU

VTÚ informoval firmy AOBP ČR

o možnostech při výkonu státní autority


Novinky v oblasti obranné standardizace, katalogizace, certifikace a ověřování jakosti byly hlavními tématy pracovního jednání, které pořádala Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky společně s Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO ve středu 22. května 2019.

Vojenský technický ústav, s. p., který je držitelem pověření k výkonu státní správy v některých z uvedených oblastí, informoval prostřednictvím ředitele státního podniku Jiřího Protivy, o realizaci požadavků v jeho působnosti.

Ve svojí přednášce se ředitel VTÚ zaměřil na konkrétní aktivity odštěpných závodů při certifikaci produktů v rozsahu udělené akreditace a pověření k činnostem. Zmínil také širokou oblast zkušebnictví, u níž v pravidelných intervalech probíhají reakreditace za účelem udržení a rozvoje současných schopností.

„V rámci udržení a rozvoje schopností je realizována průběžná modernizace vybavení zkušeben. Nejvýznamnější investice byla do hydrodynamického zkušebního tříosého stendu pro testování vzorků o hmotnosti do 10 tisíc kilogramů,“ říká J. Protiva a dodává, že byl také komplexně přepracován systém vydávání, evidence a archivace certifikátů, včetně významného posílení ochranných prvků na vydávaných dokumentech.

Další informace se týkaly konkrétních příkladů zakázek VTÚ, komerčního sektoru nevyjímaje a dále nadnárodní spolupráce s NATO STO (Science and Technology Organization) nebo podpůrné činnosti při zpracování analýz a překladů STANAG, revizí ČOS, výrobní, průvodní, provozní a výcvikové dokumentace.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Pavel Lang
Foto: Vojenský technický ústav

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.