MENU

Výcvik ČBZ a veliacich poddôstojníkov prRLPs

V dňoch 14. a 15. marca tohto roka sa v CV Lešť, v priestoroch Jakub Village, uskutočnil intenzívny výcvik čaty bojového zabezpečenia (rpv VzS) a veliacich poddôstojníkov prRLPs.

V prvý deň výcviku si PrV, pod vedením 2 inštruktorov z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, formou suchých nácvikov a neskôr aj ostrých strelieb, precvičili streľbu z Pi vz. 82 – dôraz sa kládol na strelecký postoj, správne držanie zbrane, presnosť mierenia, manipuláciu so zbraňou. Pozornosť sa ďalej venovala použitiu primárnej zbrane (Sa vz. 58) a prechodu z primárnej zbrane na zbraň sekundárnu (Pi vz82).

Druhý deň výcviku bol opäť venovaný problematike Pi vz.82, pričom práca 2 inštruktorov z 5. pšu sa odzrkadlila vo vynikajúcich streleckých výsledkoch cvičiacich PrV čbz a prRLPs. Poobedie 2. výcvikového dňa bolo venované taktike – boj v zastavaných priestoroch. Precvičovali sa zásady vstupu do miestnosti, vstup 2-členných a 3-členných tímov, hlásenie po vyčistení miestnosti (priestoru).

Na záver, inštruktori z 5. pšu Žilina, vyhodnotili tieto 2 výcvikové dni ako úspešný prínos pre naše jednotky a ocenili prístup a aktivitu cvičiacich PrV a najmä dodržiavanie BOZP počas oboch výcvikových dní.

Samozrejme, veríme, že podobné aktivity budú pokračovať a spolupráca čaty bojového zabezpečenia či prRLPs s 5.pšu Žilina sa bude naďalej rozvíjať, aby sa naši príslušníci mohli ešte viac zdokonaľovať v taktickej a streleckej príprave.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: por. Porubiaková
Foto: Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.