MENU

Velitelé posádek v Praze diskutovali

o bezpečnostních i celospolečenských tématech


Posádkové velitelství Praha v minulém týdnu hostilo jubilejní 25. konferenci velitelů posádek z Berlína, Bratislavy, Budapešti, Lublaně, Prahy, Varšavy a Vídně. Pozorovatelský status měli velitelé posádek z Kyjeva a Záhřebu. Na konferenci je přivítala brigádní generálka Lenka Šmerdová a účastníky na půdě Generálního štábu AČR přijal také první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jaromír Zůna.

Konference s oficiálním názvem Capital Commanders Conference 2019 se věnovala diskuzi o aktuálních bezpečnostních a celospolečenských tématech, zároveň velitelé posádek řešili nejrůznější otázky týkající se řízení jejich vojenských útvarů, spolupráce s městskými samosprávami a civilním sektorem.

„Domnívám se, že letošní jubilejní 25. Capital Commanders Conference byla jednou z nejlepších v dějinách vzájemné spolupráce. Byla zároveň i zdůrazněním významných dějinných milníků – 30 let od Sametové revoluce, 20 let od vstupu ČR do NATO a 15 let od vstupu naší republiky do Evropské unie. Nutno zdůraznit, že jsme během čtyř dnů představili celou škálu působnosti Posádkového velitelství Praha. Díky velkému a dlouhotrvajícímu úsilí příslušníků tohoto útvaru se jednalo o jakousi kompilaci všech atributů minulosti, současnosti a budoucnosti Armády ČR,“ konstatoval velitel posádky Praha plukovník Milan Virt.

Smlouva o partnerství z roku 1994
Partnerství mezi posádkami hlavních měst dala vzniknout smlouva podepsaná v Bratislavě v roce 1994 deklarující vznik Capital Commanders Club, který veškerou vzájemnou spolupráci zastřešuje. Tato spolupráce se následně rozšiřovala nejen v kontextu protokolárních aktů a vojenské hudební služby, ale zároveň se rozrostl a dále se rozšiřuje i počet společných výcvikových, vzdělávacích a sportovních akcí, kde vojáci čestných stráží měří síly ve vojensko-taktických dovednostech, fyzické připravenosti, střelbě a silových disciplínách.

Rozvíjí se ale i spolupráce na poli hudebním, kdy oba české vojenské orchestry jsou pravidelně zvány na mezinárodní festivaly vojenských hudeb pořádané v zemích sdružených v Capital Commanders Club. Recipročně se zahraniční orchestry zemí tohoto klubu účastní Mezinárodního festivalu vojenských hudeb, který je každoročně pořádán v Olomouci a Kroměříži.

Posádkové velitelství Praha uspořádalo v minulosti tři setkání velitelů posádkových měst, a to v roce 2005, 2008 a 2012.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: mjr. Eva Cajthamlová, Posádkové velitelství Praha /r
Foto: Marie Křížová, Radko Janata, čet. Martin Podařil, Armáda ČR

Související článek:
Jubilejná Konferencia veliteľov posádok v Prahe

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.