MENU

Noví vojáci a vojákyně míří k útvarům

i jednotkám aktivní zálohy


V uplynulém týdnu vrcholily u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) dva kurzy základní přípravy. Bezmála 500 vojínů a vojínek z řad nováčků Armády ČR, ale i aktivní zálohy a účastníků dobrovolného vojenského cvičení převzalo včera své absolventské certifikáty.

Dva samostatné kurzy a dva samostatné ceremoniály, neboť každý má svá specifika a rituály. V případě tříměsíčního kurzu základní přípravy pro nové rekruty AČR je to společné vyřčení hodnot vojenského profesionála, jako jsou obětavost, odpovědnost, odvaha, věrnost a čest či symbolické zvonění na zvon základní přípravy.

V případě šestitýdenního kurzu pro nové příslušníky aktivní zálohy (AZ) a účastníky dobrovolného vojenského cvičení (DVC) to bylo složení vojenské přísahy za přítomnosti svých nejbližších. Zde tak zazněla zavazující slova k obraně naší vlasti a sborové: „Tak přísaháme.“

Mění civilistu na vojáka
„Oba kurzy však mají jedno společné, a to přeměnu civilisty ve vojáka. Zahrnují tedy zvládnutí základních práv a povinností vojáka, hlavní činnosti pro přežití na bojišti, včetně obsluhy a střelby z ručních zbraní, přičemž testovány nejsou jen znalosti a dovednosti, ale také fyzické a psychické předpoklady,“ vysvětlil vrchní praporčík VeV-VA štábní praporčík Peter Arvay.

Nyní se velitelé a instruktoři Centra základní přípravy zaslouženě přenesou do prázdninového režimu, ale ten nebude trvat dlouho. Již 22. července totiž očekávají nástup dalších záložníků i dobrovolníků, k nimž se 1. srpna přidají nově přijatí posluchači Univerzity obrany.

„Každá z těch tří misí, ve kterých jsem postupně působil, byla jiná. Pro nás pro Evropany jsou v Mali náročné klimatické podmínky, celkově to prostřední není příliš příjemné. Naši vojáci si prošli určitými střevními a respiračními problémy. Vážnější onemocnění se nám ale naštěstí vyhnula,“ dodal kapitán Sluka.

Mentorovací tým
Jedním z členů mentorovacího týmu na základně Koulikoro byl rotmistr Radek Zlámal. Ten vidí dvě zcela rozdílné kategorie malijských vojáků: poddůstojníky a praporčický sbor.

„Poddůstojníci jsou většinou nevzdělaní, kdežto praporčický sbor je výrazně vzdělanější a tomu odpovídá také samotný výcvik. Vycvičit poddůstojníky není rozhodně jednoduché, trvá to poměrně dlouho. Praporčický sbor zvládá probíranou tématiku mnohem rychleji,“ upozornil Radek Zlámal.

„Na naší základně se nacházelo dvacet šest různých národností, takže jsem měl možnost nejen zdokonalit si jazyk a navázat kontakty s příslušníky jiných armád, ale také poučit se, jak se některé věci dělají jinde,“ dodal na závěr.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.