MENU

Jednotky 71. mechanizovaného praporu

prošly nácvikem vedení bojových operací


Za přítomnosti pozorovatelů a hodnotitelů z NATO v těchto dnech probíhá v polském výcvikovém prostoru Orzysz certifikace mezinárodní brigády VJTF (Very High Readiness Forces) za účasti jednotek z Polska, České republiky, Španělska, Velké Británie, Itálie a dalších zemí.

„Během certifikačního cvičení brigády VJTF Dragon 2019, jehož součástí je česká jednotka, postavená na bázi 71. mechanizovaného praporu, byly v uplynulých týdnech procvičovány a prověřovány schopnosti manévrových jednotek praporu při vedení bojových operací v zalesněném a těžko přístupném terénu se zaměřením na činnost v obraně ve dne i v noci s následným přechodem do útoku,“ popsal průběh operace náčelník štábu hranického praporu major Václav Hřebec s tím, že součástí cvičení mechanizovaných jednotek bylo také provedení ostrých bojových střeleb.

Maximální pozornost je věnována oblasti velení a řízení, schopnosti utajené hlasové i datové komunikace, podávání hlášení i celkové koordinace mezi jednotkami mezinárodní brigády. Místa velení jednotlivých praporů s místem velení brigády komunikují v jednotném systému velení PMN (Polish Mission Network).

Prvosledové jednotky vystřídaly druhosledové
„Po splnění úkolů při blokování a zastavení postupu nepřítele byly prvosledové jednotky vystřídány jednotkami druhého sledu (Španělska a Velké Británie). Manévrové jednotky 71. mechanizovaného praporu v rámci procvičení strategického přesunu opustily území operace (Polsko) a úspěšně dorazily do České republiky,“ dodal zástupce náčelníka štábu pro operace kapitán David Kremlička.

Prověření úkolového uskupení AČR sil velmi rychlé reakce (NRF) při mezinárodním certifikačním cvičení brigády se zaměřilo také na plnění úkolů rotních úkolových uskupení v noci a za snížené viditelnosti. Plnění taktických úkolů bylo součástí operace polské mnohonárodní brigády, do které je jednotka AČR na bázi 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ zařazena v rámci sil velmi rychlé reakce NATO.

„Vedení taktických činností ve všech druzích boje v noci a za snížené viditelnosti pro nás nepředstavuje zásadní omezení vzhledem k tomu, že jak vozidla, tak ruční zbraně i jednotliví vojáci jsou vybaveni novými prostředky nočního vidění,“ dodal zástupce velitele roty nadporučík Petr Řuchovský s tím, že výcvik v noci procvičovali v České republice.

Trénovali i strategický přesun do a z operace
Součástí prověřovaných schopností jednotlivých praporů VJTF bylo také provedení strategického přesunu do a z místa operace. Během logistické podpory vojáci procvičili reálné zabezpečení vojsk mimo území České republiky, plánování a provádění reálného doplňování zásob a materiálu silami 143. zásobovacího praporu z ČR do prostoru operace.

Ve druhé části cvičení na území Polska zůstává štáb praporu a jednotky zabezpečení.


– Od ledna 2019 do prosince 2021 je 71. mechanizovaný prapor zařazen do sil rychlé reakce (NRF – NATO Response Forces ) a v roce 2020 do sil velmi rychlé reakce NATO – VJTF, které jsou rovněž nazývány jako „ Spearhead Force“ a jsou schopny ve velmi krátké době reagovat na hrozby pro členské země Aliance.

– 71. mechanizovaný prapor je v těchto letech součástí mezinárodní brigády na bázi polské 21. brigády Střelců Podhalaňských společně s prapory Španělska, Polska a Velké Británie. Součástí praporu je i mechanizovaná rota Rumunska.

– Síly VJTF se skládají z brigády čítající přibližně 5000 vojáků, podporované leteckými, námořními a speciálními silami. Cílem VJTF je zajištění vysoce profesionální a rychlé reakce v případě potřeby.

– Jednotky VJTF jsou schopné vykonávat široké spektrum úkolů včetně poskytnutí okamžité reakce pro zabezpečení kolektivní obrany členů Aliance podle článku V, zajištění operací krizového řízení, schopnosti okamžitého nasazení k zajištění podmínek pro nasazení dalších jednotek, podpory mírových operací i zajištění pomoci při katastrofách a ochraně důležitých infrastruktur.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: kpt. Radek Hampl, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.