MENU

Presuny amerických jednotiek územím SR

V období mesiacov máj a jún 2019 boli územím SR realizované pozemné presuny jednotiek USA v rámci cvičenia „Saber Guardian 2019“, ktoré bolo uskutočnené vo výcvikových priestoroch v Maďarsku a Rumunsku. V rámci fázy nasadenia vojsk v druhej polovici mesiaca máj 2019 bolo realizovaných 17 cestných presunov s celkovým počtom 277 vozidiel a 888 osôb na trase štátna hranica Česká republika/Slovensko – štátna hranica Slovensko/Maďarská republika so zastávkou v Malackách.

V priestoroch Národného centra vojenskej dopravy OS SR v zostave Oddelenia tranzitov (ďalej len OdTrz) bola zriadená dispečerská služba s vyčlenenými príslušníkmi z tímov riadenia presunov z Hlohovca a Prešova a k OdTrz bol pridelený styčný dôstojník Armády USA. Ich úlohou bolo zabezpečenie a sledovanie cestných presunov jednotiek USA v súčinnosti s Agentúrou logistiky Armády ČR (National Movement Coordination Centre – CZE NMCC) a Centrom logistiky Maďarských obranných síl (Military Transport Centre – MTC HUN).

Všetky cestné presuny boli sprevádzané hliadkami Vojenskej polície MO SR na trase hraničný priechod Břeclav/Brodské – hraničný priechod Čunovo/Rajka. V súčinnosti so Vzdušnými silami OS SR a Ministerstvom vnútra SR boli zabezpečované požiadavky dopĺňania paliva (tzv. ROM – Refuel On the Move) a prenocovania (tzv. RON – Rest Overnight) v Dopravnom krídle generála Milana Rastislava Štefánika Kuchyňa a v Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Malackách.

V rámci fázy sťahovania vojsk, v druhej polovici mesiaca jún 2019, boli pozemné presuny jednotiek USA realizované mimo územia SR, cez Maďarsko do Rakúskej republiky s cieľovým miestom v Nemecku.

Za podporu pri zabezpečovaní presunov amerických jednotiek územím SR patrí poďakovanie predovšetkým príslušníkom Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR, príslušníkom vojenskej polície MO SR, príslušníkom z Dopravného krídla Kuchyňa, členom z Tímov riadenia presunov Hlohovec a Prešov, ako aj všetkým ostatným účastníkom, ktorí sa na uvedenej aktivite podieľali.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: npor. Ing. Miroslav Hennel, Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.