MENU

Generál Kopecký jednal v Německu

se svým protějškem


Ve dnech 15. a 16. července navštívil velitel Pozemních sil Armády ČR generálmajor Josef Kopecký Německo. Během slavnostního ceremoniálu v Berlíně generála s doprovodem přivítal velitel Pozemních sil Spolkové republiky Německo generálporučík Jörg Vollmer. Poté následoval pietní akt položení kytic a věnců k památníku vojáků Bundeswehru, kteří padli v zahraničních misích.

Následně generálové diskutovali o rozvoji schopností pozemních sil obou armád, zejména v oblasti výcvikových aktivit. Vojáci si vzájemně vyměňují zkušenosti během společných cvičení, v rámci vojenských struktur NATO a EU, při zahraničních operacích a v mezinárodních hotovostních silách.

„Německo patří mezi naše nejvýznamnější partnery. Stále hledáme další formy spolupráce, kterou se snažíme nadále rozvíjet a prohlubovat. Například 4. brigáda rychlého nasazení intenzivně spolupracuje s 10. obrněnou divizí a 37. mechanizovanou brigádou již několik let. Výměna zkušeností během výcviku v mezinárodním prostředí je pro vojáky neocenitelná,“ vysvětlil generál Kopecký.

Během návštěvy Německa zavítala české delegace do důstojnické školy pozemního vojska v Drážďanech, aby se seznámila se systémem vzdělávání vojenského personálu, možnostmi studia a vybavením školy. Závěrečný program patřil prohlídce vojenského muzea a historii německé armády.

Příkladem konkrétní spolupráce obou zemí jsou Battlegroups EU (EU BG), alianční hotovostní síly velmi rychlé reakce VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) a alianční předsunutá přítomnost eFP (Enhanced Forward Presence) v Pobaltí. Dále předurčení 4. brigády rychlého nasazení v rámci konceptu rámcových zemí FNC (Framework Nations Concept) do sestavy 10. německé obrněné divize. Vojáci se také účastní výměnných vzdělávacích pobytů, kurzů a studijních programů na armádních školách.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: mjr. Vlastimila Cyprisová, Armáda ČR /r
Foto: Bundeswehr

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.