MENU

Velenie pozemných síl je opäť kompletné

Profesionálni vojaci a zamestnanci veliteľstva pozemných síl privítali 1. augusta 2019 slávnostným nástupom nového náčelníka štábu VePS plukovníka Alexandra Kollárika. Ten sa do štruktúr veliteľstva vrátil po štyroch rokoch.

Veliteľ pozemných síl generálmajor Jindřich Joch vo svojom príhovore vyzdvihol pôsobenie plukovníka Kollárika vo Výcvikovom stredisku spoločných síl v Bydgoszcz-i v Poľsku, ako aj na predchádzajúcich veliteľských funkciách v štruktúre ozbrojených síl alebo v zahraničí a zdôraznil: „Práve vďaka týmto skúsenostiam, ktoré ste nadobudli na predchádzajúcich funkciách, bude Vaše pôsobenie viditeľným prínosom nielen pre veliteľstvo pozemných síl, ale aj Vaši podriadení budú môcť nájsť u Vás pomoc, ak to bude treba.“

Plukovník Kollárik bol dva krát vyslaný na plnenie úloh v zahraničí v mierovej misii KFOR v Kosove, v rokoch 2006 až 2008 bol veliteľom Práporu okamžitej reakcie Martin a veliteľom 11. mechanizovaného práporu o rok neskôr. V rokoch 2011 až 2014 plnil úlohy v Spojeneckom veliteľstve síl v Nemecku a v Najvyššom veliteľstve spojeneckých síl v Európe v Belgicku. Po návrate zo zahraničia pôsobil plukovník Kollárik v Bratislave na Kancelárii GŠ OS SR, v Trenčíne na veliteľstve pozemných síl, ako aj v Topoľčanoch na funkcii zástupcu veliteľa 1. mechanizovanej brigády.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.