MENU

Čeští vojáci v Africe prokázali připravenost

i smysl pro improvizaci


Koulikoro Training Center v Mali je nyní přechodným domovem našich vojáků, převážně příslušníků 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce. Během uplynulých měsíců absolvovali desítky výjezdů mimo základnu a další desítky je ještě čekají. Zvláštností zdejší služby je, že jsou každodenně ve styku se španělskými a německými kolegy, s nimiž tvoří rotní úkolové uskupení pod českým velením.

Co přesně je však úkolem našich vojáků v Mali? Není to pouze ochrana a obrana základny, ale také povinnost pomáhat při výcviku malijských vojáků. K samotnému výcviku jsou zde určení instruktoři z armád EU, mezi nimiž nechybějí také dva příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov. Naši vojáci pravidelně vyjíždějí společně s instruktory do výcvikových prostorů, kde jim poskytují ochranu během lekcí.

Dalším z jejich úkolů je pravidelná kontrola předem vytipovaných míst možných útoků na základnu nepřímou palbou a patrolování. Dále společně s německými a rakouskými specialisty vyjíždějí do vzdálenějších oblastí Mali, kde navazují vztahy s místními obyvateli, popřípadě získávají informace o možných nepřátelských aktivitách.

Minulý týden rotní úkolové uskupení působilo se zmíněnými specialisty více než 250 km od domovské základny. Vojáci byli ubytováni v místním hotelu, jejž má EU právě pro takové případy v této lokalitě k dispozici, a zabezpečovali jeho prostor včetně nepřetržitého střežení. V místě nasazení byl připraven i vrtulník letecké služby STARLITE (Eurocopter AS332 Super Puma). Zdravotní služby poskytoval německý a srbský zdravotnický tým.

Četa českých a četa španělských vojáků zde měly na starost doprovody až do 100 km vzdáleného okolí. Během celého týdne naši vojáci ukázali výtečný smysl pro improvizaci. Při doprovodné činnosti nelze vše předem naplánovat, ale je nutné vycházet z aktuálních potřeb a požadavků, jež díky svým informačním zdrojům specifikovali kolegové ze zahraničních armád.

O šikovnosti našich vojáků svědčí i příhoda, kdy během plnění úkolu došlo k poruše španělského vozidla. Příslušník vyprošťovacího družstva četař P. Š. přesně identifikoval závadu a poradil kolegům ze Španělska, co mají s porouchaným čidlem a palivovým čerpadlem dělat. Není tedy divu, že při závěrečném hodnocení naši koaliční partneři vyzdvihli bezproblémovou komunikaci i spolupráci s českými vojáky a projevili zájem o další spolupráci.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: npor. Jaroslav Zoubek, kaplan 1. úkolového uskupení, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.