MENU

Štábne cvičenie Medical Man 2019

V dňoch 2. až 5. septembra 2019 sa v Hradci Králové (ČR) uskutočnil nácvik aktivácie zdravotníckych spôsobilostí EÚ BG 2019/2. Nácviku aktivácie sa zúčastnili zástupcovia krajín V4. OS SR reprezentovali mjr. Ing. František Gubáš, PhD. a npor. Mgr. Bc. Jakub Sasarák.

Cieľom štábneho nácviku bolo potvrdenie schopnosti nasadenia Medzinárodného zdravotníckeho úlohového zoskupenia ako súčasti EU BG 2019/2 do miesta nasadenia a udržateľnosť zdravotníckej podpory silám EU BG 2019/2. V rámci nácviku aktivácie boli verifikované a koordinované národné plány aktivácie zdravotníckych spôsobilostí, aktualizované personálne obsadenie. Následne boli precvičené presuny jednotiek so zameraním na zdravotnícky materiál, precvičené operačné použitie Predsunutého chirurgického elementu a overená spôsobilosť realizovať strategický odsun ranených profesionálnych vojakov z operácie.

Na záver národní reprezentanti vyjadrili spokojnosť s dosiahnutými výsledkami a prínosom realizovaného štábneho cvičenie Medical Man 2019.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: mjr. Ing. František Gubáš, PhD., npor. Mgr. Bc. Jakub Sasarák
Foto: Úrad hlavného lekára OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.