MENU

Náčelníci generálních štábů zemí V4

jednali o prohloubení vzájemné spolupráce


Ve dnech 4. a 5. září 2019 se uskutečnilo jednání náčelníků generálních štábů zemí skupiny V4 ve Štiříně u Prahy. Šlo o úvodní vojenské jednání v rámci českého předsednictví Visegrádské čtyřky.

Akci zahájil náčelník generální štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata společně se svým prvním zástupcem generálporučíkem Jaromírem Zůnou a ředitelem Sekce plánování schopností MO generálmajorem Jaromírem Alanem. Slovenskou delegaci vedl armádní generál Daniel Zmeko, polskou generálporučík Rajmund T. Andrzejczak a maďarskou generálporučík Ferenc Korom.

Během dvoudenního pracovního jednání se čtyři delegace zabývaly nejen zájmovými oblastmi všech přítomných států, jako například výcvikem a sdílením schopností v rámci V4 EU bojového úkolového uskupení, ale také tématy, která Česká republika deklarovala jako zájmová během svého předsednictví. Témata jednání přímo navazovala na předchozí politická jednání V4.

Konkrétní závěry jednání
Generálové se shodli, že bude vytvořen plán aktivit expertní pracovní skupiny pro V4 bojové uskupení, dále se shodli na vytvoření přeshraničních výcvikových prostorů zemí V4 pro společný výcvik vojenského letectva V4 a na operačním působení letectva V4. Schválili společný výcvikový plán na roky 2019 až 2023. Přítomní identifikovali oblast kybernetické obrany jako jednu z důležitých oblastí vojenské spolupráce v rámci V4. Posledním tématem diskuse vojenských zástupců Visegrádské čtyřky byla výměna názorů na společné operační působení zemí V4 v kontextu reakce NATO/EU na bezpečnostní prostředí.

Na květnovém jednání V4 Česká republika představila takzvaný non paper s prvotními návrhy koncepčních změn v rámci plánování a výstavby V4 EU BG. Na tomto setkání bylo rozhodnuto o vzniku expertní pracovní skupiny, jejímž úkolem bude provést podrobnou analýzu navrhovaných změn v oblasti struktury, doby pohotovosti a rotačního cyklu budoucích V4 EU BG. Výstupem práce této pracovní skupiny bude vojenské doporučení, týkající se koncepčních změn při budování dalších V4 EU BG.

Společné cvičení pod českou taktovkou
Začátkem října 2019 se v rámci českého předsednictví V4 uskuteční cvičení 7. brigádního úkolového uskupení pod názvem Czech Lion 2019 s mechanizovanými jednotkami z Maďarska, Polska a Slovenska. Zapojí se do něj téměř 800 vojáků a proběhne v posádkách Hranice, Přáslavice a v Centru simulačních a trenažérových technologií Brno. Patří do série cvičení jednotek zemí V4, takzvané „Training Iniciative“.

Za Armádu České republiky se ho zúčastní 7. mechanizovaná brigáda, 73. tankový prapor, 132. dělostřelecký oddíl a další podpůrné prvky. Vzdušné síly bude reprezentovat 25. protiletadlový raketový pluk a 22. základna vrtulníkového letectva.

Cílem cvičení bude prověření schopností velitelů a mezinárodních štábů velet podřízeným jednotkám brigádního bojového uskupení, společně plánovat a řídit boj a pružně reagovat na aktuální vývoj situace na bojišti.

Priority českého předsednictví
České předsednictví je zaměřeno na strategickou revizi obranné spolupráce V4, rozvoj schopností a harmonizaci obranného plánování V4, vybudování společné pozice v problematice sladění obranného plánování EU a NATO a společné pozice v rámci PESCO. České cíle v rámci předsednictví jsou dále soustředěny na výcvik a vzdělávání k posilování interoperability ozbrojených sil, na vytváření mnohonárodních bojových uskupení a na hledání možností hlubší spolupráce v oblasti vyzbrojování v rámci NATO a EU. Na regionální úrovni je jeho cílem podpora stabilizace zemí Sahelu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: plk. Magdalena Dvořáková, OdKV GŠ Armády ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.