MENU

Rekordné cvičenie chemikov Toxic Valley 2019

Vo Výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostoľanoch, ktoré patrí Národnému centru EOD a RCHBO v Novákoch sa v dňoch 9. až 20. septembra uskutočňuje už v poradí 7. ročník medzinárodného cvičenia Toxic Valley 2019. Jeho príprava a realizácia sa deje v gescii personálu Odboru bojovej podpory operácií GŠ OS SR.

Podľa riadiaceho cvičenia podplukovníka Pavla Trúchleho zo Štábu strategického plánovania GŠ OS SR cvičenie je zamerané na činnosť odberových a identifikačných tímov toxických chemických látok SICA a mobilné identifikačné laboratóriá. V prvom týždni predvádza svoje zručnosti osem odberových identifikačných tímov z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska a USA. V druhom týždni si medzi sebou porovnajú svoje odborné znalosti a analytické schopnosti osádky mobilných nasaditeľných identifikačných laboratórií z Česka, Nemecka, Slovenska, Spojených štátov amerických a Talianska.

Riadiaci cvičenia pripomína, že v priebehu cvičenia každý odberový a identifikačný tím čaká celkom sedem scenárov s reálnymi toxickými chemickými látkami alebo simulantami. Všetky sú inšpirované skutočnými situáciami priemyselných havárií, teroristických útokov, pri ktorých došlo k úniku alebo zámernému použitiu toxických chemických a priemyselných látok. „Špeciálny scenár, ktorý simuluje ilegálne laboratórium na výrobu omamných a psychotropných látok sme zasa pripravili v úzkej spolupráci s príslušníkmi NAKA MV SR. Na cvičení sa v tomto roku celkovo zúčastňuje 10 členských štátov NATO, ako aj dve centrá výnimočnosti NATO v oblastiach EOD z Trenčína a Vyškova. Som rád, že do spolupráce sa opäť zapojila aj jednotka NFIU SVK. Monitoruje presuny zahraničných jednotiek do miesta uskutočnenia cvičenia a späť. V tomto roku sme do cvičenia po minulých výborných skúsenostiach znova zapojili aj príslušníkov martinského strediska CIMIC a PSYOPS a žilinského 5. pluku špeciálneho určenia. Nové na cvičení sú predovšetkým scenáre, ktoré reflektujú najnovšie poznatky, ale aj hodnotenie kvality a výkonnosti jednotlivých zúčastnených tímov pomocou bodovacieho systému. Ukazuje sa, že sa to stalo vhodným motivačným prostriedkov pre všetkých účastníkov cvičenia,“ hovorí podplukovník Trúchly, ktorý cvičenie Toxic Valley riadi už tretí rok. Osobne je veľmi rád, že na Slovensku sa zišlo v tomto smere reprezentatívne zastúpenie mobilných identifikačných laboratórií. Svojím spôsobom vlastne najväčšie, v rámci cvičení uskutočňovaných v členských krajinách NATO.

Riadiaci cvičenia Toxic Valley 2019 hovorí, že aj preto cvičenie prilákalo pozornosť špecialistov z inštitútu Defence Research and Development Centre (DRDC) v Kanade. Toto centrum každý rok hosťuje v kruhoch RCHBO najznámejšie cvičenie Precise.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR – KOd

Súvisiaci článok:
7. ročník cvičenia TOXIC VALLEY 2019 odštartoval aj s jedným prvenstvom v rámci NATO
Oslavy 100. výročia zriadenia plynovej služby a 70. výročia vytvorenia chemického vojska začali na cvičení TOXIC VALLEY 2019

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.