MENU

Ministr Lubomír Metnar podepsal v Srbsku

dohodu o spolupráci v oblasti obrany


„Se srbským kolegou Aleksandarem Vulinem jsme v Bělehradě podepsali mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti obrany. Umožní širší spolupráci našich armád, mj. v oblastech vzdělávání, výcviku a zdravotnictví. Dohoda pomůže i při společných projektech firem obranného průmyslu," uvedl po podpisu ministr obrany.

Dohoda vymezí například oblasti vojensko-technické spolupráce, zbraňových a obranných technologií, vojenského vzdělávání, výcviku a zdravotnictví. Srbsko disponuje rozsáhlým obranným průmyslem, který by mohl realizovat společné projekty s našimi podniky. Pro identifikaci a realizaci takových projektů je podle ministra Metnara dohoda přínosná.

Přestože Srbsko neaspiruje na členství v NATO, má zájem o spolupráci s členskými státy. Od roku 2006 je členem Partnerství pro mír, v roce 2015 podepsalo s NATO akční individuální plán partnerství. Česká republika zase plnila v letech 2009 až 2012 v Bělehradě roli kontaktní ambasády NATO. Srbsko je navíc důležitým partnerem ČR v regionu západního Balkánu a jeho dlouhodobou snahou je vstoupit do Evropské unie.

V současnosti probíhá česko-srbská vojenská spolupráce především v oblasti vojenského vzdělávání, například formou výměnných stáží mediků nebo spolupráce s Ústavem ochrany proti zbraním hromadného ničení, jenž je součástí Univerzity obrany. Od dubna 2016 je Srbsko členem Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky se sídlem v Praze, země se také pravidelně účastní aliančních cvičení Capable Logistician. Do budoucna je další potenciál spolupráce například v protichemické ochraně nebo ve výcviku pilotů.

Mezivládní dohoda o spolupráci v oblasti obrany je standardním právním nástrojem upravujícím bilaterální vztahy. ČR má takovou dohodu uzavřenou s několika desítkami zemí.

Text a foto: Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.