MENU

Zvolenská brigáda a spojenie štyroch útvarov

Úvodné slová slávnostného príhovoru pri príležitosti výročia vzniku Krídla velenia, riadenia a prieskumu Zvolen presne odzrkadľovali dôvod slávnostného nástupu: „Deň 1. apríl 2006. Dátum úplne obyčajný, ale v súvislostiach dlhodobých reorganizačných zmien, ktoré sa začali v roku 1999, je v histórii Vojenského útvaru 3030 dôležitým medzníkom. V ten deň sa totiž niečo skončilo a niečo začalo v očakávaní, čo prinesie táto špecifická zmena zlúčenia viacerých rozmanitých kolektívov s principiálne odlišnými úlohami.“

Slávnostný nástup profesionálnych vojakov s postavením skupiny civilných zamestnancov na čestnom mieste tribúny nad nástupišťom, príchod čestnej jednotky s čestnou strážou a poctami vlajke Slovenskej republiky a slávnostný pochod útvaru v kasárňach Slovenského národného povstania bol venovaný bilancovaniu.

Keďže zvolenská brigáda, dnes už krídlo, za tých 11 rokov svojho pôsobenia značne omladila svojím personálnym obsadením, dôraz bol položený na zvýraznenie plnenia a zabezpečenia úloh útvaru v uplynulom roku vo vzťahu k dlhodobo kvalitným výsledkom. Niet pochýb, že kontinuita odovzdávania skúseností starších kolegýň a kolegov, má svoje opodstatnenie. Či už profesionálni vojaci, vojenskí dôchodcovia v pozíciách civilných zamestnancov alebo zamestnanci samotní. Mnohí zažili špecifiká útvarov ako Centrum riadenia vzdušných operácií Zvolen od roku 1991, ktoré bolo základom novovznikajúcej brigády, skupín rádiolokačného prieskumu Mierovo a Košice s tradíciou až do roku 1950 – zlúčené do Práporu rádiolokačného prieskumu Bakova Jama, Prápor podpory velenia Zvolen, spojovací prápor z roku 1991, od 1. 10. 1995 do roku 2004 brigáda. Čísla 2599, 2925, 7863, 3823 a 1200 a rovnako mnohí a mnohé sa na chvíľu zastavenia pri pripomínaní výročia symbolicky zablysli v pamäti zúčastnených. Česť pamiatke tých, ktorí sa zaslúžili o plnenie úloh útvaru a ktorí už dnes nie sú medzi nami, odznelo. Mnohí kolegovia a kolegyne ich majú neustále v živých spomienkach.

Veliteľ krídla plukovník Vladimír Jaklovský poďakoval všetkým zúčastneným, ale aj tým, ktorí plnia svoje úlohy v rámci permanentného zabezpečenia pohotovostného systému vzdušných síl, za ich prácu. Poprial všetkým veľa síl, zdravia a pevné nervy pri zvládaní plánovaných aj operatívnych úloh so snahou o výborné výsledky celého útvaru.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: mjr. Zdenko Baranec/r
Foto: por. Peter Šujanský, Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.