MENU

Medzinárodné cvičenie Blonde Avalanche 2019

Príslušníci ženijného práporu sa v termíne od 16. do 20. septembra zúčastnia na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019. V tomto roku budú miestom cvičenia maďarské obce Hódmezővásárhely a Sándorfalva.

Cvičenie sa každoročne koná v jednej z krajín projektu TISA (Slovensko, Maďarsko, Ukrajina Rumunsko) a jeho cieľom je poskytovanie pomoci miestnemu civilnému obyvateľstvu pri zmierňovaní následkov živelných pohrôm v krajinách, ktorými rieka Tisa preteká.

Počas cvičenia bude preverená schopnosť štábov práporov byť nasadení do oblasti postihnutej prírodnou katastrofou, plánovať, organizovať a vykonávať humanitárnu pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy. Okrem našich príslušníkov sa budú na cvičení Blonde Avalanche 2019 podieľať aj vojaci z Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

Text a foto: Ženijný prápor 1. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.