MENU

Generálporučík Zůna na fóru OBSE

prezentoval příkladnou spolupráci V4


Ve středu 18. září první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Jaromír Zůna otevřel svým projevem plenární jednání Fóra pro bezpečnostní spolupráci OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) v kongresovém centru paláce Hofburg ve Vídni.

Začátkem září Česká republika převzala předsednictví Fóra pro bezpečnostní spolupráci, které je jednacím, konzultačním a rozhodovacím orgánem, zastoupeným stálými představiteli účastnických států OBSE. Členskou základnu OBSE tvoří celkem 56 států z Evropy, Kavkazu, Střední Asie a Severní Ameriky, které spolupracují se středomořskými a asijskými partnery. Právem je proto označována za největší existující regionální bezpečnostní organizaci.

Toto prestižní mezinárodně bezpečnostní fórum se zabývá kontrolou konvenčního zbrojení, opatřeními k budování důvěry a bezpečnosti, ke snižování rizik konfliktů a sjednávání a dodržování bezpečnostních závazků. Předsedající země vždy prezentuje v rámci pravidelných týdenních jednání témata dle svých zahraničněpolitických priorit.

Visegrádská skupina přispívá k evropské bezpečnosti
Tématem středečního jednání byla regionální obranná spolupráce zemí V4. „V době, která se vyznačuje dynamickými změnami v různých odvětvích sociálně-ekonomického, institucionálního a bezpečnostního rozvoje na národní i evropské úrovni, je prioritou České republiky prohloubit rozvoj a posílit spolupráci v rámci Visegrádské skupiny. Toto sdružení je vhodnou prezentací regionální spolupráce i v širším kontextu mezinárodních organizací, jejichž jsme všichni členy,“ uvedl ve svém projevu generálporučík Zůna.

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika aktuálně předsedá Visegrádské skupině, generálporučík Zůna přítomným stálým představitelům účastnických států OBSE představil vedle českého zapojení do konkrétních aktivit a projektů V4 také priority českého předsednictví v oblasti obranné spolupráce. Konkrétně uvedl například harmonizaci obranného plánování a rozvoje vojenských schopností, budování společného postoje zemí V4 v procesech obranného plánování EU, NATO a PESCO nebo také plán společných cvičení a výcviku k posílení interoperability V4.

„Dnes, a věřím, že mohu mluvit jménem všech členských zemí V4, je visegrádská skupina dynamickou regionální organizací, která pozitivně přispívá k podpoře vzájemné důvěry a spolupráce v různých sociálně-ekonomických oblastech, včetně bezpečnosti a obrany, a tudíž přispívá k bezpečnosti Evropy jako celku,“ uzavřel svůj projev generálporučík Zůna.

V rámci čtvrtletního rotačního systému Česká republika předsedá Fóru pro bezpečnostní spolupráci OBSE do konce tohoto roku. Další témata prezentovaná v rámci fóra budou například zhodnocení implementace projektů v oblasti kontroly konvenčního zbrojení, kodexu chování v rámci rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540, návrhy k modernizaci Vídeňského dokumentu nebo otázky role žen v ozbrojených silách a genderové politiky.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je významnou organizací kooperativní bezpečnosti, součástí euroatlantické bezpečnostní architektury a regionálním bezpečnostním ujednáním dle hlavy VIII Charty OSN. Členskou základnu OBSE tvoří celkem 56 států z Evropy, Kavkazu, Střední Asie a Severní Ameriky, které spolupracují se středomořskými a asijskými partnery. Je označována za největší existující regionální bezpečnostní organizaci.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: plk. Magdalena Dvořáková, OdKV KaGŠ
Foto: pplk. Pavel Suchan, Ka GŠ AČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.