MENU

Zvon zakončil základní přípravu

nových studentů Univerzity obrany v Brně


Celkem 360 nastávajících studentů Univerzity obrany bylo ve čtvrtek dopoledne slavnostně vyřazeno ze základní přípravy, během níž získávali nezbytné vojenské znalosti a dovednosti.

Nováčci, kteří byli přijati ke studiu na jediné vysoké vojenské škole v ČR v právě začínajícím akademickém roce, nastoupili k základní přípravě v zařízeních vyškovského Velitelství výcviku – Vojenské akademie první srpnový den. V průběhu osmi týdnů se pak naučili základní práva a povinnosti, zvládnout hlavní činnosti k přežití na bojišti, obsluhu a střelbu z ručních zbraní a získali také fyzické a psychické předpoklady pro výkon vojenské služby. Devět absolventů kurzu bylo za své výsledky oceněno písemnou pochvalou.

Psychicky i fyzicky náročný výcvik úspěšně dokončilo 360 nováčků ze všech tří fakult Univerzity obrany v Brně, což je o tři desítky více než v loňském roce. Absolventi kurzu vyslechli symbolické zvonění během ceremoniálu, kterého se spolu se zástupcem rektora-velitele UO zúčastnili i další představitelé vedení školy. „Přítomnost děkanů a vedoucích kateder svědčí o tom, že Univerzita obrany je připravena vám pomáhat, abyste všichni za pět let úspěšně ukončili studium,“ řekl na závěr zástupce rektora-velitele UO Alois Matýzka.

Mezi vyřazenými absolventy kurzu je i vojín Jakub Pavlík, podle nějž má náročnost přípravy na každého jiný dopad: „Někteří se mohli cítit víc psychicky unavení, ale po pár dnech se na to dalo zvyknout. Ti s horší fyzičkou si ji zase zlepšili. Třeba já jsem nebyl nejlepší běžec, teď na sobě vidím zlepšení a jsem rád.“ Podle vojínky Nikol Mikšovské spočívala obtížnost přípravy ve spojení mnoha faktorů – odloučení od rodiny, diskomfortu a čtyřdenního cyklu nepřetržitého výcviku.

Po úspěšném zakončení základní vojenské přípravy teď studenty čeká vstup do akademické obce. Na začátku října budou slavnostně imatrikulováni a v univerzitních učebnách nahradí své předchůdce, kteří po ukončení studia nastoupili k útvarům letos v srpnu a z hlediska struktury specializací kompletně pokryli potřeby Armády ČR.

Ve Vyškově byli vyřazeni i záložníci a dobrovolníci
Slavnostní vyřazení z kurzu základní přípravy absolvovali také noví příslušníci Aktivní zálohy OS ČR a účastníci dobrovolného cvičení.

Mezi 26 absolventy je 22 nových příslušníků aktivní zálohy a čtyři účastníci dobrovolného vojenského cvičení, přičemž absolvovaly také tři ženy.

Všem poblahopřál jejich velitel kapitán René Pašák: „Velice si vážím vašeho rozhodnutí podílet se na obranyschopnosti ČR a začlenit se do řad vojáků v záloze Armády ČR. Vaším aktivním přístupem k plnění výcvikových úkolů v průběhu celého kurzu jste naplnili jeho cíle a tím splnili základní vstupní předpoklad pro zařazení do jednotek aktivní zálohy napříč celou armádou. Dobrovolníkům chci obzvláště poděkovat, protože absolvováním tohoto kurzu jste se zařadili do početné skupiny vojáků v záloze a stali jste se, společně s ostatními záložníky, de facto jedinými občany, kteří mohou být ve výjimečných krizových situacích povoláni k výkonu vojenské služby. Děkuji vám, že jsem měl tu čest být vaším velitelem.“

Fotografie ze slavnostního vyřazení a další informace naleznete – ZDE.

Na další snímky se rovněž můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Viktor Sliva, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.