MENU

Zasadnutie Riadiaceho výboru

projektu NATO MNMPBAT


Zasadnutie Riadiaceho výboru projektu NATO MNMPBATV termíne 9 - 13. septembra 2019 sa uskutočnilo v Chorvátskom Brijuni zasadnutie riadiaceho výboru projektu NATO Mnohonárodného práporu Vojenskej polície (NATO MNMPBAT).

Rokovania sa zúčastnili náčelníci/velitelia (zastupujúci velitelia) Vojenských polícií z Poľskej republiky, Chorvátska, Českej republiky a Slovenskej republiky ako riadiaci funkcionári (CCG) NATO MNMPBAT.

Úvodné rokovania/prednášky boli vykonané zástupcami veliteľstva MNC NE Štetín, ktorí oboznámili zástupcov CCG NATO MNMPBATu s novým konceptom afiliácie jednotiek k veliteľstvu MNC NE Štetín. Ďalšou témou rokovania bolo pričlenenie jednotky Vojenskej polície Gruzínska (proces je už v stave realizácie) k projektu NATO MNMPBAT a objasnenie súčasného stavu daného procesu. Na základe analýzy súčasného stavu bolo konštatované, že daný proces by mohol byť ukončený a teda pričlenenie Gruzínskej voj. polície k NATO MNMPBAT ako Partnera ku koncu roka 2019.

Najdôležitejšou témou CCG rokovaní bolo predstavenie a následne schválenie plánu aktivít pre rok 2020, ktorý predstavili zástupcovia Vojenskej polície Poľskej republiky, ako predsedajúcej krajiny projektu NATO MNMPBAT pre rok 2020.

Kľúčovými aktivitami projektu pre rok 2020 sa očakávajú štábne prípravy/nácviky v Poľskej republike, Slovenskej republike a taktiež v Čechách s tým, že v mesiaci september 2020 sa uskutoční LIVEX certifikačné cvičenie (CREVAL) v Poľskej republike a to už za účasti novej partnerskej Vojenskej polície Gruzínska. Na záver roka 2020 (Dec) by mala byť tzv. Výročná konferencia (ASC) organizovaná v Slovenskej republike keďže pre rok 2021 bude Slovenská republika predsedať danému projektu NATO MNMPBAT.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.