MENU

Zasadnutie Riadiaceho výboru NATO

Centra výnimočnosti VP (NATO MP CoE)


V termíne 7. - 8. októbra 2019 sa uskutočnilo v poradí už ôsme zasadnutie Riadiaceho výboru NATO MP CoE.

Toto rokovanie bolo po druhý krát v histórii organizované formou výjazdového zasadnutia, teda nie v priestoroch samotného NATO MP CoE v poľskej Bydgosti, ale ako organizátor pre rok 2019 sa ponúkla Vojenská polícia Bulharskej republiky s miestom rokovania v Plovdive. Predmetom každoročného stretnutia je v zmysle Memoranda o porozumení pre NATO MP CoE je agenda zahŕňajúca:

– schválenie plánu čerpania finančných prostriedkov NATO MP CoE za uplynulý rok 2018,

– schválenie plánu činnosti pre nadchádzajúci rok 2020,

– schválenie plánu čerpania finančných prostriedkov v strednodobom horizonte (2021 až 2023) s predpokladaným plánom činnosti NATO MP CoE v danom horizonte.

Riaditeľom NATO MP CoE plukovníkom M. Labeckim bol predstavený návrh na zmenu Memoranda o porozumení. Súčasné štádium je v procese schvaľovania jednotlivými sponzorskými krajinami. Zmena by sa mala týkať – zmeny štruktúry NATO MP CoE pri zachovaní súčasného stavu personálneho obsadenia. Úprava by mala čiastočne vyriešiť technické problémy pri využívaní finančných prostriedkov NATO MP CoE. V neposlednom rade bol zástupcom riaditeľa NATO MP CoE podplukovníkom K. Broomom (DEU) predstavený a prediskutovaný upravený návrh veliteľstva HQ SACT tzv. dokument, ktorý upravuje vzťahy medzi NATO MP CoE a HQ SACT.

Delegáciu Vojenskej polície SR na danom rokovaní viedol riaditeľ Vojenskej polície plukovník PhDr. Michal Migát.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.