MENU

Armády států V4 spojily síly

při cvičení Czech Lion 2019


Do největšího cvičení Pozemních sil Armády České republiky Czech Lion 2019 se zapojilo téměř tisíc vojáků, z toho 130 zahraničních, s osmdesáti kusy vojenské techniky.

Cvičení probíhalo v posádkách Hranice a Přáslavice, v Centru simulačních a trenažérových technologií Brno a také ve vojenském újezdu Libavá. O dosažených schopnostech praporního úkolového uskupení se v prostoru Velká Střelná přesvědčil i náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata spolu s velitelem Pozemních sil AČR generálmajorem Josefem Kopeckým.

„Cvičení Czech Lion 2019 za účasti armád států Visegrádské skupiny V4 je zaměřeno především na prověření schopností interoperability a na přípravu možného společného nasazení v zahraničních operacích,“ říká náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata a dodává, že se jedná zejména o velitelsko-štábní cvičení, které má prověřit schopnost velitelů a mezinárodních štábů velet podřízeným jednotkám bojového uskupení, společně plánovat a řídit boj a pružně reagovat na aktuální vývoj situace na bojišti.

Cílem společného cvičení bylo slaďovat postupy a principy použití všech druhů vojsk při řešení základních taktických činností v rámci operací vyšší intenzity. Účelem podobných výcvikových aktivit je nadále rozvíjet schopnosti, které byly v poslední dekádě opomíjeny kvůli soustředění na problematiku protipovstaleckých operací v různých oblastech světa.

Cvičení je unikátní společným nasazením armád států Visegrádské skupiny
„Cvičení je unikátní nejen tím, že společně cvičí příslušníci různých armád, kde komunikačním jazykem je angličtina, ale také tím, že místa velení jsou rozvinuta na několika místech zároveň a v maximální míře je využívána podpora počítačových simulací,“ konstatuje tiskový a informační důstojník 7. mechanizované brigády kapitán Ladislav Kabát. Pro doplnění dodává, že díky podpoře Centra simulačních a trenažérových technologií, využívajícího standardizovanou aplikaci NATO, je možné vytvořit takové prostředí, v němž velitelé a štáby v koaličním kontextu řídí obranné i útočné operace opravdu komplexně.

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Jana Deckerová, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.