Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti

príslušníkov 1. mechanizovanej brigády


Uvádzanie do bojovej pohotovosti, plnenie úloh mobilizácie a opatrení na ochranu síl spoločne nacvičujú v dňoch 15. a 16. októbra príslušníci veliteľstva brigády, podriadené útvary a jednotky 1. mechanizovanej brigády pod velením náčelníka štábu plukovníka Jána Halaja.

Cieľom komplexného nácviku je precvičiť činnosť profesionálnych vojakov a zamestnancov pri plnení úloh na uvedenie do bojovej pohotovosti, plnenia opatrení na ochranu síl a doplnenie útvarov na tabuľky vojnových počtov v čase vojny a vojnového stavu po vyhlásení všeobecnej mobilizácie.

V rámci tohto cieľa sú precvičené úlohy zaradenia síl a prostriedkov do skupín na plnenie úloh uvádzania do bojovej pohotovosti a mobilizácie, prenikania vyrozumenia o prijatom rozkaze k hlavným funkcionárom, riadenie a velenie na stupni VePS, brigáda a útvar.

Nácvik zároveň preverí úroveň činnosti a vedomosti dozornej služby, pohotovostnej časti a skupiny doplňovania pri plnení úloh bojovej pohotovosti, mobilizácie a opatrení na ochranu síl s podporou príslušníkov 12. mechanizovaného práporu z Nitry, ďalej preverí spôsob spracovania stanovených hlásení a vyhodnocovania prijatých hlásení od pohotovostných častí a skupín doplňovania podriadených útvarov. Zároveň overí časové a obsahové zladenie s plnením požadovaných úloh počas bojovej pohotovosti a vykonania príjmu záloh počas mobilizácie.

Jednou z tém nácviku je preveriť úplnosť, kvalitu a reálnosť spracovaných plánov vyrozumenia profesionálnych vojakov a zamestnancov, reálnosť dokumentácie uvádzania do pohotovosti, ako aj personálne zloženie a materiálne vybavenie vytváraných pracovísk vo veliteľstve prvej brigády.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.