Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Mobilizačné cvičenie Prešov 2019

V dňoch 16. až 18. októbra sa uskutočnilo „Mobilizačné cvičenie Prešov 2019“. Za OS SR sa cvičenia zúčastnili príslušníci Veliteľstva pozemných síl OS SR, Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Trenčín, Regrutačnej skupiny Prešov/Personálny úrad OS SR a ako celok Prápor CSS Prešov.

V rámci „Mobilizačného cvičenia Prešov 2019“ boli Práporom CSS Prešov pripravené ukážky mobilizačných pracovísk pre príslušníkov Ministerstva obrany SR, okresných úradov zodpovedných za oblasť obrany štátu, útvarov ozbrojených síl SR a Slovenskej pošty a. s.

Cvičenie bolo zamerané na plnenie úloh v prípade vyhlásenia vojnového stavu s čiastočnou mobilizáciou a na vzájomnú spoluprácu zúčastnených. Počas nácviku na mobilizačných pracoviskách bolo preverené plnenie úloh pri prijatí vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby, prevzatí vecných prostriedkov a súčinnosť s okresným úradom v sídle kraja Prešov.

Riadenie mobilizačného cvičenia bolo pod gesciou Sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky a Štábu strategického plánovania Generálneho štábu Ozbrojených Síl Slovenskej republiky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.