Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Vojenský výbor NATO jednal

o stavu zdravotnických služeb v Alianci


Minulý týden se uskutečnilo na Velitelství NATO v Bruselu jednání Vojenského výboru, během kterého dokládal stav zdravotnické služby v rámci Aliance předseda Výboru náčelníků zdravotnických služeb Aliance. Tím je od roku 2018 brigádní generál Zoltán Bubeník, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky.

Brigádní generál Zoltán Bubeník je vedle předsedy Výboru náčelníků zdravotnických služeb Aliance (NATO COMEDS) zároveň hlavním zdravotnickým poradcem Vojenského výboru. Generál Bubeník ve svém vystoupení zhodnotil současný stav zdravotnického zabezpečení Aliance, a to jak v probíhajících operacích, tak v plánu vyčlenění zdravotnických jednotek a uskupení pro plánované hotovostní systémy NATO.

„Současný stav zdravotnického zabezpečení vyžaduje pečlivou a koordinovanou akci napříč všemi členskými státy Aliance, a to zejména ve smyslu proporcionálního rozdělení odpovědnosti. Politická směrnice 2019 a navazující Vojenská strategie uvádí zdravotnické zabezpečení jako oblast, která vyžaduje nadále vysokou pozornost nejen vojensko-odborného, ale i politického vedení Aliance,“ komentoval situaci generál Bubeník.

Prioritním zájmem generála Bubeníka během jeho funkčního období je podpora výcviku, interoperability, nasaditelnosti a udržitelnosti zdravotnických jednotek v aliančních operacích. Tento princip formuloval i ve své směrnici pro výbor COMEDS, kterou vydal v prosinci 2018. Preferuje formy spolupráce v rámci Aliančních projektů FNC (Framework Nation Concept), ale také v podpoře projektů PESCO (Permanent Structured Cooperation in EU). V případě zdravotnické služby je představuje německé Multinárodní zdravotnické koordinační centrum v Koblenzi, které unikátně zaštituje oba projekty.

„Zdravotnická služba resortu obrany v souladu s Koncepcí výstavby AČR a Koncepcí rozvoje vojenské zdravotnické služby přináší dlouhodobé řešení problémů zdravotnického zabezpečení AČR a tím zároveň i podpory Aliance a jejích probíhajících operací. Jde především o chirurgický tým a další zdravotnické specialisty,“ specifikoval generál Bubeník.

Předseda Výboru náčelníků zdravotnických služeb je volená funkce na tři roky s možnosti prodloužení mandátu o jeden rok. Je volen z národních zdravotnických představitelů Aliance. Generál Bubeník je prvním zvoleným předsedou z bývalého „Východního bloku” na celé funkční období v historii COMEDS (od roku 1994).

Text: Agentura vojenského zdravotnictví Armády ČR
Foto: NATO

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.