Vyhľadať
Close this search box.

MENU

MO ČR pomáhá obrannému průmyslu

prosadit se na zahraničních trzích


V Lucembursku, kde sídlí alianční agentura NSPA, se nedávno uskutečnil v pořadí již 2. Den českého obranného průmyslu. Na jeho organizaci se podílelo Ministerstvo obrany a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

NSPA (NATO Support and Procurement Agency) je akviziční agenturou NATO, která ročně proinvestuje jménem svých zákazníků téměř 4 miliardy eur. Jedná se tak o zásadního hráče na trhu s obranným a bezpečnostním materiálem s potenciálem širšího zapojení společností z České republiky.

Za posledních 5 let získaly společnosti z ČR průměrně zakázky za 23 milionů eur ročně. Z těchto důvodů bylo cílem i v pořadí již druhého průmyslového dne seznámit NSPA s českou produkcí vojenského materiálu a nabídkou služeb a současně informovat zástupce českého obranného průmyslu o fungování, procesech a postupech realizace akvizic ze strany NSPA.

Právě znalost procesů a fungování NSPA je zcela zásadní při účasti na vyhlašovaných zakázkách, a tedy účelem akce bylo přispět touto formou ke zvýšení úspěšnosti českých firem na vyhlašovaných zakázkách. Mezi účastníky byly společnosti s různým povědomím a zkušenostmi s NSPA, nicméně převaha byla na straně nováčků, pro které byly významné zejména prezentace o fungování NSPA, správné registraci do seznamu potenciálních dodavatelů v daném segmentu a pravidlech při zasílání nabídek.

Program akce byl oficiálně zahájen z úrovně velvyslanců: Petra Kubernáta, který je velvyslancem ČR v Lucemburku, a Jakuba Landovského, velvyslance ČR při NATO. Oba se ve svých vystoupeních shodli na důležité roli průmyslu jako základního pilíře obranyschopnosti. Landovský ještě rozšířil tuto úvahu o informace týkající se probíhající strategické spolupráce NATO a obranného průmyslu včetně aktuálních trendů a iniciativ na straně NATO.

„NATO si plně uvědomuje důležitost spolupráce s obranným průmyslem a nutnost jejího dalšího prohlubování za účelem efektivního rozvoje plánovaných obranných schopností,“ zdůraznil Landovský.

Během celodenního programu měly české společnosti příležitost se nejen informovat o NSPA, popřípadě se dotázat na jednotlivá specifika realizace akvizic, ale také detailně prezentovat svou produkci a detailně ji projednat s jednotlivými experty z různých úseků alianční agentury.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Jiří Štěpánek /red
Foto: Mgr. Martin Hovančík, Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.