Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Přidaná hodnota do další spolupráce VTÚ a ČVUT

Pokračujícím opatřením k prohlubování konkrétních vazeb mezi akademickou sférou a státním podnikem resortu obrany bylo uzavření rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Fakultou strojní Českého vysokého učení technického a Vojenským technickým ústavem. Svými podpisy ji ve středu 13. listopadu 2019 na ředitelství VTÚ, s. p. v pražských Kbelích stvrdili děkan fakulty Michael Valášek a ředitel státního podniku Jiří Protiva.

Výše uvedená rámcová smlouva vychází z již dříve schváleného „Memoranda o porozumění a spolupráci v oblasti obrany, bezpečnosti, výzkumu a vývoje mezi ČVUT v Praze a VTÚ“ a upřesňuje činnosti z gesce Fakulty strojní. Rozsah vzájemné součinnosti cílí na efektivnější spolupráci při zadávání vědeckovýzkumných projektů, dále na zapojení kapacit ČVUT při realizaci vědeckovýzkumných řešení a inovací do výrobního procesu, jakož i na oblast zkušebnictví. Pozornost je věnována také lidskému potenciálu, například konzultacím a praxím studentů jak při zpracování závěrečných prací, tak u probíhajících projektů nebo novým metodám při odborném vzdělávání zaměstnanců.

„Při dnešním jednání jsme s panem děkanem domluvili zapojení VTÚ do náborových aktivit v letním semestru 2020, dále konkretizovali spolupráci při řešení dotačních titulů MO a Technologické agentury ČR, nevyjímaje rozšíření možností v oblasti zkušebnictví ve prospěch resortu obrany a českého průmyslu,“ říká ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Pavel Lang
Foto: Vojenský technický ústav

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.