Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Ročné previerky kynológie

Pes najlepší priateľ človeka. Dokáže nás poslúchnuť, ochrániť ale vie byť aj bojovníkom proti zločinu. Psovi treba venovať potrebný čas, pozitívne motivovať. Veľmi dôležitý odborný a systematický výcvik, ktorý je cieľom k zvládnutiu náročných služobných činností.

Tak ako každý rok, ani tento nie je výnimkou. V mesiacoch október, november boli naši psovodi so svojimi služobnými psami podrobení ročným previerkam kynológie. Inštruktori oddelenia kynológie Vojenskej polície SR preverili našich chlapcov z odbornej pripravenosti a praktických zručností. Dôraz sa kládol na cviky poslušnosti, obrany a pachové práce.

Prvým z preskúšaných MS bol Poprad. Komisia celkovo zhodnotila útvar známkou VEĽMI DOBRE. Predseda komisie vyzdvihol prácu z. Pavla Petrušku, ktorý reprezentuje útvar v civilnom sektore a z. Petra Tökölyho, ktorého práca je príkladná v zabezpečení úloh v útvare.

Dňa 21. 10. 2019 sa ročné previerky konali v MS Sklené. Odborná pripravenosť ako aj vycvičenosť služobných psov boli posúdené známkou VÝBORNÝ. Preskúšaním bola vidieť často náročná, systematická a vynikajúca práca kynológa z. Viliama Oravca a psovodov útvaru.

MS Nováky bol preskúšaný 22. 10. 2019. Celkovo bol útvar hodnotený známkou VEĽMI DOBRE. Predseda komisie kladne zhodnotil stav kynológie, odbornú pripravenosť psovodov a vycvičenosť psov, ktorá je na veľmi dobrej úrovni.

Deň 28. október patril MS Trenčín. Komisia posúdila teoretické vedomosti, odbornú pripravenosť psovodov a vycvičenosť psov známkou VÝBORNÝ. Odborné vedenie skúsenej kynologičky z. Zuzany Jánošíkovej a svedomitá práca psovodov sa odzrkadlila na vycvičenosti služobných psov.

Ročné previerky kynológie sme ukončili 12. 11. 2019 v MS Rašov. V tomto útvare sa kynolog. previerky konali prvý krát od roku 2005. Celkovo komisia zhodnotila MS Rašov známkou DOBRÝ. Aj napriek krátkemu fungovaniu kynologickej služby v objekte je vidieť napredovanie. Vyzdvihujem výbornú prácu našich kynológov, psovodov a neposlednom rade služobných psov, ktorá je nenahraditeľná z pohľadu ochrany majetku štátu. V členitom, lesnom teréne je dobre vycvičený pes neoddeliteľný a veľmi významný prvok.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Autor: kpt. MVDr. Marta Vilčková, Zásobovacia základňa II – Martin, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.