Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Kadeti AOS plnia úlohy v pozícií veliteľov čiat

u rožňavského raketometného oddielu


V priestoroch rožňavského raketometného oddielu od 18. do 22. novembra 2019 pokračuje praktickým blokom odborná stáž kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš.

Študenti štvrtého ročníka špecializácie G20 pod vedením Jaroslava Varechu, boli začlenení do jednotlivých batérií, kde plnili úlohy v pozícií veliteľov čiat. Okrem každodenného vojenského života sa zúčastnili napríklad aj nácviku streľby riadenia paľby. Spolu vytvorili velenie 3. raketometnej batérie a takto plnili jednotlivé palebné úlohy. Vyskúšali si všetky čiastkové úkony, ktoré vedú k efektívnej palebnej podpore manévrových jednotiek a ničeniu nepriateľských cieľov.  

Vyjadrenie voj. 1.st. Veroniky Olejníkovej: „Táto odborná stáž vo vysokej miere prispela k zlepšeniu pochopenia problematiky streľby a riadenia paľby. Zúčastnili sme sa aj nácviku streľby a riadenia paľby, kde sme plnili pridelené palebné úlohy, čo nám pomôže nie len v štúdiu, ale hlavne v našej vojenskej kariére.“

Vyjadrenie Jaroslava Varechu: „Je nesmierne dôležité, aby každý študent AOS mal v priebehu štúdia možnosť overiť si získané teoretické vedomosti praktickým výkonom činností, na získanie požadovaných zručností pre výkon funkcií po skončení štúdia. Nastúpený trend realizovania odbornej prípravy v útvaroch a zariadeniach OS SR považujem za reálne naplňovanie požiadavky spojenia teórie s praxou. Najmä pre študentov, ktorí sa pripravujú na výkon dôstojníckych funkcií vo vojenských odbornostiach G10, G20 a G30, je nevyhnutný čo najväčší kontakt s dennou realitou plnenia rôznych úloh, ako v podmienkach mierových posádok útvarov, tak aj počas vyvedení do výcvikových priestorov. Dôkazom toho je aj účasť študentov vojenskej odbornosti G20 na odbornej príprave v posádke Rožňava u raketometného oddielu. Počas odbornej prípravy boli študenti účastníkmi Nácviku streľby a riadenia paľby oddielu, kde reálne plnili úlohy na mieste riadenia paľby 3. batérie. Som presvedčený, že získali neoceniteľné poznatky, ktoré by na učebni v Liptovskom Mikuláši nemohli nadobudnúť. Zároveň získali prehľad o svojich slabých stránkach v pripravenosti na výkon funkcií, čo im umožní sústrediť pozornosť na svoju prípravu do skončenia štúdia. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že získané poznatky a nadobudnuté zručnosti môžu využiť pri spracovaní diplomových prác. Ako vedúci novovzniknutej Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia som veľmi rád, že realizácia odbornej prípravy študentov vojenských odborností G10, G20 a G30 sa stretla s pozitívnym ohlasom ako u študentov, tak aj v útvaroch PS OS SR. Na tomto mieste by som chcel poďakovať veleniu pozemných síl, veleniu 1. mb a 2. mb, ale predovšetkým veleniu mechanizovaných, delostreleckých a ženijných útvarov i veleniu 5. pŠU za ústretovosť a vytváranie vhodných podmienok na realizáciu odbornej prípravy mladej, nastupujúcej generácie dôstojníkov.“

Práve pobyt u delostreleckých jednotiek a kontakt s ich dennou rutinou umožní mladej, nastupujúcej generácii dôstojníkov získať obraz o ich budúcom povolaní a úlohách, ktoré budú po úspešnom ukončení štúdia plniť.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Raketometný oddiel 1. mechanizovanej brigády PS OS SR Rožňava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.