Vyhľadať
Close this search box.

MENU

NGŠ OS SR generál Daniel Zmeko

na rokovaní Vojenského výboru EÚ


Náčelník generálneho štábu generál Daniel Zmeko na rokovaní Vojenského výboru EÚV dňoch 20. - 21. novembra 2019 sa v Bruseli uskutočnilo pravidelné rokovanie Vojenského výboru EÚ (EUMC) vo formáte náčelníkov generálnych štábov členských štátov EÚ.

V úvode rokovania vystúpila Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini, ktorá vysoko pozitívne hodnotila spoluprácu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) s EUMC počas jej funkčného obdobia.

Najvýznamnejšou časťou agendy prvého dňa rokovania bola diskusia o možnostiach použitia Bojových skupín EÚ (EU BG) ako strategických rezervných síl pre operácie a misie EÚ. Generál Zmeko vo svojom príspevku k budúcnosti bojových skupín EÚ podporil tento návrh konceptu s tým, že je potrebná ďalšia odborná diskusia o ich úlohách, financovaní, požiadavkách na zloženie síl a legislatívne implikácie, ktoré musia byť konsenzuálne akceptované všetkými členskými krajinami EÚ.

V závere prvého dňa rokovania prezentovali riaditeľ EUMS genpor. Esa Pulkkinen a výkonný riaditeľ EDA Jorge Domecq vývoj v oblasti koherencie iniciatív EÚ pre rozvoj vojenských spôsobilostí – Koordinovaného medziročného prehľadu o obrane (CARD), Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a Európskeho obranného fondu (EDF).

Druhý deň rokovania otvorili svojím vystúpením k téme spolupráce medzi EÚ a NATO predseda Vojenského výboru NATO hlavný maršál letectva Sir Stuart Peach a zástupca riaditeľa EEAS Pedro Serrano. Zhodli sa na tom, že paralelné a koordinované cvičenia s NATO, boj proti hybridným hrozbám ale najmä vojenská mobilita predstavujú hlavné oblasti spolupráce medzi oboma organizáciami. Súčasťou rokovania boli informácie o prebiehajúcich operáciách (ATALANTA, EUFOR ALTHEA).

V tejto časti rokovania NGŠ OS SR vyzdvihol úlohu operácie ALTHEA pre zabezpečenie stability v Bosne a Hercegovine a podporu SR v pokračovaní jej exekutívneho mandátu: „SR víta predĺženie mandátu operácie ALTHEA a naďalej podporuje jej exekutívny mandát. Zároveň potvrdzujeme našu súčasnú úroveň záväzkov do tejto operácie.“

Najvýznamnejšou časťou agendy druhého rokovacieho dňa boli informácie o prebiehajúcich výcvikových misiách EÚ (EUTM) v Somálsku, v Stredoafrickej republike a v Mali. Generál Zmeko informoval o zámere ozbrojených síl vyslať príspevky do dvoch výcvikových misií: „SR chce prispieť k spoločnému úsiliu o zlepšenie situácie v EUTM. V tejto súvislosti máme v úmysle prispieť do EUTM Mali a EUTM RCA v roku 2020. Po nasadení nášho personálu a oboznámení sa s podmienkami v uvedených misiách, znovu prehodnotíme naše možnosti zvýšiť príspevky SR do týchto výcvikových misií.“

V nadväznosti na zhoršujúcu sa situáciu v krajinách, kde pôsobia výcvikové misie EÚ, náčelníci generálnych štábov diskutovali o potrebách zmien celkového konceptu výcvikových misií, s cieľom zvýšiť ich efektívnosť a kredibilitu EÚ.

V osobitnej časti programu s partnerskými krajinami predseda vojenského výboru EÚ generál Claudio Graziano privítal na rokovaní náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny generálporučíka Ruslana Chomčaka, ktorý vo svojom vystúpení prezentoval aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Ukrajine.

V následnej diskusii vystúpil aj generál Zmeko, ktorý poukázal na aktívny prístup Slovenskej republiky k podpore rozvoja spolupráce Ukrajiny s EÚ vo vojenskej oblasti, osobitne pri operáciách a misiách EÚ. Vo svojom vystúpení využil aj svoje poznatky z bilaterálnych rokovaní s ukrajinským partnerom, ktoré sa uskutočnili v Kyjeve a na východe Ukrajiny v októbri 2019.

Program rokovania bol doplnený aj o prezentáciu Fínskeho predsedníctva v Rade EÚ na tému dopadov digitalizácie a rozvoja umelej inteligencie na vojenské operácie.

V závere rokovania prijali náčelníci generálnych štábov oficiálne závery rokovania, navrhnuté z úrovne EUMC, ktoré usmerňujú ďalší postup v oblastiach operácii a misii, spôsobilosti, spolupráce EÚ-NATO a strategickej diskusie.

Nasledujúce rokovanie EUMC vo formáte náčelníkov generálnych štábov sa uskutoční dňa 13. mája 2020 v Bruseli.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Úrad vojenského predstaviteľa Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO /r
Foto: OOd NGŠ, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.