Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Národná rada SR schválila novelu zákona

o Ozbrojených silách Slovenskej republiky


Plénum Národnej rady SR včera schválilo novelu zákona o Ozbrojených silách SR. Jej cieľom je rozšíriť účely vysielania profesionálnych vojakov v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich pre SR z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Nová právna úprava bude účinná od 1. februára 2020.

Schválená novela zákona reflektuje na poznatky rezortu obrany z aplikačnej praxe, dynamicky sa meniace bezpečnostné prostredie, ako aj rôznorodosť úloh plnených Ozbrojenými silami SR.

Nová právna úprava zároveň spresňuje úlohy, použitie a riadenie ozbrojených síl, ako aj pôsobnosť vlády SR a Ministerstva obrany SR pri riadení ozbrojených síl, a to v súlade s už schválenou novelou zákona o obrane Slovenskej republiky.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.