Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Testy způsobilosti plovacích vest

Zkušebna potápěčské techniky v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov má ve své působnosti také provádění zkoušek plovacích pomůcek a záchranných vest.

Osobní záchranné prostředky sice vypadají na první pohled velmi jednoduše, avšak jejich poslání je velice důležité – poskytnout přiměřenou záruku bezpečnosti před utonutím osobě, která se ocitla ve vodě!

Pro ověření této podmínky zkušebna potápěčské techniky provádí akreditované zkoušky podle norem řady ČSN EN ISO 12402. Jednou z nich je zkouška odolnosti plovací pomůcky nebo záchranné vesty proti hoření. V reálu má ověřit, zda je uvedený osobní ochranný prostředek použitelný po vystavení působení plamenů a plní základní předpoklad ochrany uživatele před utonutím. Situace, kdy může být vystaven působení plamenů, je například jeho uskladnění na plavidle, na kterém existuje možnost vzniku požáru.

Vlastní zkouška je v uvedené normě přesně definována i s popisem provedení zkoušky. Pro její sofistikované provedení disponuje vyškovská zkušebna potápěčské techniky speciálním vybavením a tím garantuje výrobcům ověření daného požadavku.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Milan Bezděk, VTÚ /r
Foto: Vojenský technický ústav

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.