Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Reakreditácia CMaS Žilina

Centrum metrológie a skúšobníctva Žilina (CMaS) ako špecializovaný odborný orgán Úradu logistického zabezpečenia Trenčín / Zásobovacej základne II. Martin v rámci procesu akreditácie úspešne potvrdilo svoju spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne v súlade s požiadavkami zákona o akreditácii a akreditačnými požiadavkami podľa normy ISO/IEC 17025:2017 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“.

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) tak následne dňa 21. 11. 2019 vydala pre CMaS Žilina – úsek kontroly kvality osvedčenie o akreditácii na spôsobilosť vykonávať fyzikálno-chemické skúšky palív, motorových, hydraulických a prevodových olejov, plastických mazív, iných ropných výrobkov a prevádzkových kvapalín podľa rozsahu akreditácie s platnosťou do 27. 10. 2021.

Text a foto: Ing. Jaroslava Lužná, Zásobovacia základňa II – Martin, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.