Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Kurz humanitárnych operácií

– už druhý v tomto roku


V poradí už druhý tohtoročný Kurz humanitárnych operácií - Joint Humanitarian Operation Course – zorganizovalo martinské Stredisko civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií na domácej pôde spoločne s vládnou Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj (GO USAID - Governmental Organization United States Agency for International Development) v dňoch 9. – 10. decembra 2019.

Kurz je skvelým príkladom civilno-vojenskej spolupráce a zdieľania informácií medzi silovými rezortmi, reprezentovanými členmi Hasičského a záchranného zboru SR, Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR, zástupcami miestnych samospráv a úradov miest Martin a Turčianske Teplice a vládnou organizáciou USIAD.

K agende dvojdňového kurzu, vedeného tandemom lektorov GO USAID, patrili najmä postupy medzinárodného spoločenstva, primárne vládnej organizácie USAID, pre riešenie krízových situácií a vzniknutých katastrof (crisis-response). Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností a informácií oblasti „crisis-response“ je jednou zo súčastí kolektívnej obrany v zmysle článku 3 (Resillience) Severoatlantickej aliancie.

Joint Humanitarian Operation Course mal formu interaktívnych prezentácií a diskusií v anglickom jazyku. Pre výpomoc na prekonávanie cielene nastavenej bariéry menej jazykovo zdatných účastníkov kurzu boli zvolení žiaci bilingválneho gymnázia Milana Hodžu zo Sučian, študujúci odbor tlmočníctvo.

Frekventanti ostatného kurzu sa zhodli v naliehavej potrebe organizovania tematických teoretických podujatí a cvičení smerujúcich k osvojovaniu, ale i rozvíjaniu a interaktívnemu ladeniu štandardných postupov rôznych rezortov a úrovní riadenia samospráv krajiny pre správnu voľbu efektívnych riešení krízových situácií a katastrof.

Martinské Stredisko civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií je od 1. októbra 2019 integrálnou súčasťou trenčianskeho veliteľstva Síl pre špeciálne operácie.

Text a foto: nrtm. Juraj Zúbek, Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie Trenčín – Stredisko CIMIC/PSYOPS, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.