Vyhľadať
Close this search box.

MENU

RŠU 2019 v Muničnom sklade Poprad

V súlade s plánom RŠU na VR 2019 boli vykonané v mesiaci november a prebiehajú v mesiaci december v Muničnom sklade Poprad opravy a rekonštrukcie budov a účelových zariadení. Činnosti boli zabezpečované v spolupráci s odborným referentom Strediska prevádzky objektov Poprad z. Miroslavom Csikom a vedúcim Strediska prevádzky objektov Prešov z. Ing. Jurajom Sidorjakom.

Hlavné úsilie bolo zamerané na odstránenie havarijného stavu na moste pri vstupe do technického priestoru, kde časť prác bola zameraná aj na úpravu priestorov na zabezpečenie záložného vstupu do technického priestoru v spolupráci s konateľom a riaditeľom spoločnosti Pro Populo Poprad s.r.o. Ing. Jozefom Jendruchom, PhD. Ďalej došlo k výmene septiku pri budove č.15, vykonaná rekonštrukcia sociálnych zariadení na budove č.2, bola začatá výmena 22 ks plastových okien na budove č.2 a rekonštrukcia sociálnych zariadení a miestností na budove č.16 s predpokladom ukončenia do konca VR 2019.

Na základe potrieb Muničného skladu Popradu bol spracovaný plán RŠU na VR 2020. Hlavná pozornosť je zameraná na opravu – rekonštrukciu nakladacích rámp jednotlivých muničných skladov, budovy č.7 a úpravu budovy č.2 z dôvodu zabezpečenia priestorov po navýšení počtov príslušníkov Muničného skladu Poprad.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: mjr. Ing. Miloš Gaľa, Zásobovacia základňa II – Martin, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.