Vyhľadať
Close this search box.

MENU

MO SR získalo z eurofondov ďalšie peniaze

na sanáciu environmentálnych záťaží


Ministerstvo obrany SR získalo z Operačného programu Kvalita životného prostredia nenávratné príspevky vo výške viac ako 2,7 milióna eur na sanáciu environmentálnych záťaží v kasárňach Sliač a Jamník - Mokraď. Všetky potrebné sanačné práce, ako aj odborný geologický dohľad a čiastočne tiež mzdy zamestnancov projektov, tak budú financované z eurofondov.

„Vďaka ďalším dvom úspešným projektom odstránime škody na životnom prostredí, ktoré vznikli ešte v rokoch 1957-1989. Ziskom peňazí z eurofondov zároveň šetríme finančné prostriedky nášho rezortu, ktoré sa tak môžu použiť napríklad na modernizačné projekty,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej uviedol, rezort obrany získal týmto spôsobom na sanáciu environmentálnych záťaží v roku 2019 už celkovo takmer 9 miliónov eur, za ktoré zrealizuje sanáciu viac ako 15 000 m2 pôdy v kasárňach v Martine, Michalovciach, Piešťanoch, Sliači a Jamníku – Mokradi, a to v rokoch 2019 až 2023.

Účelom sanácie je odstrániť príčiny vzniku environmentálnej záťaže a obmedziť ďalšie šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí. Cieľom je tiež odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentráciu znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Okrem toho sa zabezpečí rekultivácia sanovanej lokality a environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.