Vyhľadať
Close this search box.

MENU

MO ČR v roce 2019 čerpalo peníze

nejlépe za poslední čtyři roky


Ministerstvo obrany ČR zahájilo hospodaření v roce 2019 s prostředky státního rozpočtu ve výši 66,7 mld. Kč. K poslednímu dni roku 2019 dosáhly veškeré disponibilní finanční prostředky, včetně mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů, apod., částky 71,1 mld. Kč. Z tohoto objemu bylo vyčerpáno 68,3 mld. Kč, tedy 96,1 % rozpočtu. Ministerstvo obrany v roce 2019 tak vyčerpalo o 8,5 mld. Kč více než v roce 2018, kdy bylo vyčerpáno 94,5 % rozpočtu.

„Od nástupu do funkce jsem na čerpání finančních prostředků kladl mimořádný důraz. Dosáhli jsme nejlepšího výsledku za poslední čtyři roky, a to jak nominální hodnotou, tak procentním poměrem k celkové výši rozpočtu. Jsem přesvědčen, že v letošním roce může být výsledek ještě lepší. Efektivní čerpání přidělených finančních prostředků proto zůstává mou prioritou,“ říká ministr obrany Lubomír Metnar.

Kromě financování běžného provozu se podařilo zrealizovat několik stovek investičních akcí v celkové výši 14,3 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější patřily nákup lehkých obrněných vozidel CBRN (1,4 mld. Kč), kolových obrněných vozidel Titus (617 mil. Kč), kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích Pandur (420 mil. Kč), mobilního 3D radiolokátoru MADR (868 mil. Kč), víceúčelových vrtulníků (897 mil. Kč), letounů dvojího řízení L-159T (548 mil. Kč) a letounů CASA c-295 (350 mil. Kč) a pronájem nadzvukových letounů Jas 39 C/D Gripen (1,4 mld. Kč). Investiční akce nemovité infrastruktury byly financovány ve výši 1,9 mld. Kč.

V letošním roce bude MO ČR oprávněno hospodařit s nevyčerpanými prostředky loňského roku ve výši 2,6 mld. Kč.

Převážná většina uvedených nevyčerpaných prostředků ve výši 1,7 mld. Kč spadá do oblasti programového financování. Nepodařilo se např. plně uhradit modernizaci vrtulníků Mi-17 Eurocontrol za 49 mil. Kč, nákup automobilů (osobních, ochranných, terénních) za 95 mil. Kč, ekologizaci vytápění kasáren Prostějov za 124 mil. Kč. V oblasti nemovité infrastruktury nebyly dokončeny úhrady na investičních akcích za 753 mil. Kč.

V oblasti mandatorních výdajů nebyly dočerpány prostředky v celkové výši 0,3 mld. Kč.

Další neprofinancované peněžní prostředky ve výši 0,6 mld. Kč představují ostatní výdaje. Jedná se především o nákup materiálu (126 mil. Kč) a služeb (94 mil. Kč), dále o transfery (52 mil. Kč) a nákup munice (29 mil. Kč).

Z těchto nevyčerpaných výdajů tvořily část výdaje na výzkum, vývoje a inovace, kde nebylo vyčerpáno celkem 121 mil. Kč a výdaje spolufinancované z prostředků EU, kde nebylo čerpáno 199 mil. Kč.

V roce 2020 je primárním cílem použít nespotřebované akviziční prostředky na dofinancování původních věcných záměrů k dokončení investičních projektů a akvizičních akcí v oblasti běžných výdajů k zajištění provozuschopnosti vojenské techniky.

Text: Jan Pejšek, odbor komunikace MO ČR /r
Ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.