MENU

Konference Vojenského výboru NATO v Bruselu

Ve dnech 13. až 15. ledna se náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata zúčastnil konference Vojenského výboru NATO v Bruselu. Hlavními tématy jednání bylo nasazení vojsk v zahraničních operacích, aktivity NATO a aktualizace koncepčních aliančních dokumentů.

Jednání zahájil předseda Vojenského výboru NATO vrchní maršál letectva Sir Stuart Peach, který hovořil o zvyšování připravenosti aliančních vojsk, posilování vojenských schopností a modernizaci velitelské struktury. S ohledem na současnou situaci v Iráku zdůraznil, že bezpečnost nasazených vojáků a personálu je prioritní a že i když se vzdělávací aktivity pozastavily, výcviková mise pokračuje dál. Po něm s projevem vystoupil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Vyzdvihl témata, která budou klíčová v roce 2020 pro jednání ministrů obrany, zdůraznil význam aliančních operací ke zlepšení regionální bezpečnosti v Afghánistánu a Iráku. Připomněl, že irácká vláda má zájem o mezinárodní angažovanost. Zdůraznil nezbytnost dopracování strategických koncepcí.

V úvodu byli generálové informováni o stavu současných zahraničních operací a operačním zapojení aliančních vojsk. Hlavně se věnovali nasazení jednotek v Afghánistánu, Iráku a Kosovu. „Rozvoj a budování schopností iráckých ozbrojených sil má pro země Alianci vysokou prioritu. V budoucnu se uvažuje omezit vzdělávací aktivity pod velením mise Operation Inherent Resolve (OIR) a soustředit je v rámci mise NMI (NATO Mission in Iraq). Tím by se zlepšila koordinace a realizace výcvikových aktivit ve prospěch tamních ozbrojených složek,“ uvedl generál Opata.

Významným tématem byl stav strategických dokumentů, jako je Koncepce odstrašení a obrany (Deterrence and Defence – DDA) v euroatlantické zóně a Koncepce válčení NATO (NATO Warfighting Capstone Concept – NWCC). Ta popisuje předpokládaný vývoj operačního prostředí, identifikuje rizika a definuje priority rozvoje ozbrojených sil. Oba dokumenty vycházejí z vojenské strategie NATO, stanovují priority Aliance a její přístup k současným a budoucím hrozbám.

Generálové se také věnovali aktuálním bezpečnostním otázkám a byli seznámeni se stavem výstavby velitelství mnohonárodního sboru severovýchod. V závěru setkání byly shrnuty hlavní výstupy z jednotlivých agend, doporučení pro nadcházející jednání ministrů obrany v únoru 2020 a dále upřesnění ke květnovému zasedání Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníků generálních štábů a konference v září v Římě.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Vlastimila Cyprisová, Armáda ČR /r
Foto: NATO

Související článek:
Náčelník generálneho štábu rokoval na 182. zasadaní Vojenského výboru NATO v Bruseli

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.