Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Prezentace stěžejních projektů VTÚ

Vojenský technický ústav, s. p. realizoval v průběhu loňského roku u svých odštěpných závodů (VTÚLaPVO, VTÚPV, VTÚVM) řadu ojedinělých projektů. Některé z nich vám blíže představíme. Níže uvedené jsou z odborného portfolia Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín.

Projekt „UGV-Pz“ zahrnuje experimentální vývoj, praktické ověření a zavedení do výzbroje Armády ČR modulárního bezosádkového pozemního průzkumného systému (UGV-Pz), včetně provozní a průvodní dokumentace, který bude splňovat zadané takticko-technické požadavky.

Vývoj a výroba munice ráže 60 mm je již dlouhodobou odbornou činnosti slavičínského VTÚVM. Vývoj 60 mm minových nábojů úzce souvisí s vývojem a výrobou 60 mm minometů ANTOS a ANTOS-LR, vyvinutých také v o. z. VTVÚM. Dodávky minometů do Armády ČR (cca 20 ks), ale také dodávky pro polskou armádu (cca 100 ks) a ozbrojené síly Jordánského království (100 ks) vytvořily podmínky pro nutnost dodávek kompatibilní munice k daným minometům. V průběhu tehdejšího období až do dnešních dnů tak VTÚVM vyrobil cca 60 000 ks minových nábojů různých typů od bojových typů HEI, HEF až po speciální typy – ILL a ILL-IR.

V současném období pokračuje VTÚVM jak ve výrobě, tak ve vývoji modernizovaných minových nábojů. V roce 2018 byl dokončen vývoj nového modernizovaného typu bojového minového náboje typu HEI s prodloužením dostřelu a zvýšením účinku tohoto náboje (pod názvem HEI-LD). V etapě vývoje jsou další dva typy nábojů a to ILL (osvětlovací) a SMK (dýmový). Většinou po vývoji následuje i výroba a tak již v této etapě probíhá nebo se očekává výroba dalších 10 000 ks minových nábojů pro AČR a dalších 50 000 ks minových nábojů pro konečného uživatele (Polsko) s termínem dodávek do konce roku 2021.

Problematika speciálních zkoušek a testů je u VTÚVM je soustředěna do jednoho celku – úseku zkušebnictví. V rámci tohoto úseku je pokrývána široká oblast zkoušek zbraní, munice, výbušnin a ochranných prostředků. Úsek zkoušení techniky je držitelem řady osvědčení a oprávnění.

V prvé řadě je to akreditace ČIA podle normy ČSN EN IEC/ISO 17025. V listopadu 2019 proběhla u VTÚVM reakreditace ČIA s posouzením Úseku zkušebnictví na požadavky nové edice této normy z roku 2018.

VTÚVM Slavičín je uznán jako národní autorita pro zkoušení vojenských výbušnin, zavádění munice do výzbroje AČR a skladování munice, což většinou odborně zabezpečuje, právě úsek zkušebnictví.

Pracovníci úseku zkušebnictví jsou v mnoha případech zapojeni do tvorby českých obranných standardů, jsou členy týmů řešících nejrůznější vědeckovýzkumné úkoly, účastní se mezinárodních konferencí a jiným způsobem získávají poznatky pro svůj profesní růst. Proto jsou často delegováni k odborné přípravě pro různé tendry na nákup techniky v dané oblasti.

Ve zkušebnách VTÚVM se provádí hlavně zkoušky malorážových zbraní a střeliva a ochranných prostředků. V podstatě téměř všechny pěchotní zbraně, zavedené v AČR prošly zkouškami (podnikovými nebo kontrolními) v této zkušebně. Kromě toho obdobné zkoušky byly provedeny i pro osobní zbraně jiných ozbrojených složek, například u Policie ČR a Vězeňské služby ČR. V této souvislosti je třeba zmínit úzkou součinnost s předními výrobci malorážových zbraní.

Zkušebna také provádí zkoušky ochranných prostředků jednotlivce, nebo ochranných zařízení, jako například – ochranné vesty, přilby, pancíře a pancéřové prostředky (kabiny aut), balistické ochranné skla a výrobky z nich (kabiny lokomotiv, bankovní přepážky, bezpečnostní skla CNC apod.). Tyto zkoušky se provádějí podle platných evropských nebo amerických norem.

„Odštěpný závod Vojenský technický ústav výzbroje a munice se v posledních letech úspěšně rozvíjí a do budoucna má potenciál zejména v oblastech munice, jakož i zbraňových a průzkumných kompletů,“ říká ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Pavel Lang, VTÚ /r
Foto: Vojenský technický ústav

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.