Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Výcvik príslušníkov OS SR nasadených

do operácie EUFOR – ALTHEA


Na začiatku decembra 2019 oslávila operácia EUFOR – ALTHEA 15. výročie pôsobenia v krajine Bosna a Hercegovina. Už od vzniku operácie Ozbrojené sily SR participujú na napĺňaní jednotlivých cieľov operácie, udržiavajú bezpečné prostredie v krajine a zabezpečujú tiež výcvik pre ďalšie rotácie.

Na základe toho v decembri 2019 a v januári 2020 prebiehal výcvik 28. (apríl) a 29. rotácie (august) vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ZaVaMD) v Martine. Prvá časť výcviku umožnila cvičiacim nadobudnúť teoretické vedomosti zamerané na charakteristiku operácie, históriu krajiny a konfliktu, kultúrne povedomie a odlišnosti medzi jednotlivými etnikami, ktoré žijú v krajine. Druhá fáza výcviku bola zameraná na zvládnutie odborných vedomostí a plnenie samotnej operačnej úlohy prostredníctvom LCC (LOT Coordination Centre) a LOT (Liaison and Observation Team).

Veľký dôraz bol kladený na nácvik vedenia mítingov s významnými miestnymi predstaviteľmi, ktorých cieľom je monitorovanie situácie v priestore nasadenia a následne spracovanie hlásenia podľa spoločných operačných postupov (SOP) operácie. Súčasťou jednotlivých nácvikov bola aj práca s tlmočníkmi a následná komunikácia, prípadne vyjednávanie počas imitovaných stretnutí s významnými miestnymi predstaviteľmi.

Poslednou fázou prípravy vo VJVM bol záverečný sústredený výcvik, kde si cvičiaci preverili všetky získané vedomosti počas odborného taktického cvičenia (OTC) „Flaming Collector 2020“. Počas OTC mali jednotlivé LOT pridelené priestory zodpovednosti, v rámci ktorých vykonávali patrolovanie, stretnutia s osobami, ktoré imitovali kľúčových predstaviteľov medzinárodných a mimovládnych organizácií, ako aj predstaviteľov miestnych samospráv, vďaka čomu udržiavali situačné povedomie a poskytovali požadované hlásenia pre LCC, ktoré zabezpečovalo ich bezchybnú a plynulú koordináciu.

K úspešnému naplneniu jednotlivých výcvikových úloh významne prispeli útvary, ktoré zabezpečovali plynulé spojenie a komunikáciu počas OTC (ZaNKIS a ZaSKIS), ako aj 1. a 2. mechanizovaná brigáda, ktoré vyčlenili svoju techniku pre potreby cvičenia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: kpt. Ing. Michal Balušík, Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Pozemných síl OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.