Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Kurz bojového záchranára (CLS) na Liptove

Od 27. januára do 4. februára sa v priestoroch Odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku Úradu hlavného lekára Ružomberok na pracovisku Liptovský Mikuláš – Ondrašová uskutočnil kurz bojového záchranára CLS (Combat Life Save). Jeho vedúci nadrotmajster Jozef Filický pripomína, že je určený pre nezdravotnícke odbornosti v OS SR.

Na Liptove organizujú spomínané kurzy už 5 rokov. Tentoraz boli jeho účastníkmi zástupcovia z celých OS SR: z pozemných, vzdušných i špeciálnych síl, Vojenskej polície, ako aj z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov MV SR. „Kurz je postavený na základných postupoch zdravotníckych záchranárskych činností. Aby jeho absolventi vedeli poskytnúť zdravotnú starostlivosť v boji. Vychádzame z overených postupov armád NATO, najmä americkej či britskej armády, ale aj českej či poľskej. Nestále kurz dopĺňame o najnovšie poznatky spomínaných armád z bojových operácií a misií. CLS je vhodný pre vojakov, predurčených do rôznych typov operácií, ale aj v rámci domáceho krízového manažmentu. Zastávame názor, že postupne by ho mal absolvovať každý príslušník našich ozbrojených síl,“ konštatuje nadrotmajster Filický, ktorý pôsobil v operácii ISAF v Afganistane a predtým dlhšie časové obdobie na ARO.

Pripomína, že absolventi kurzu by mali dokázať v jednotkách, adekvátne sa postarať o svojich zranených kolegov až do príchodu vojenských zdravotníkov. Lebo v reálnej bojovej situácii zdravotník nemôže byť vždy na každom mieste. Skúsenosti z vojnových konfliktov a bojových situácií v poslednom období ukazujú, že pripravený vojak, ktorý má za sebou takýto kurz CLS vie svojmu ranenému kolegovi poskytnúť prvú pomoc. Naopak, nepripravený vojak práve v takýchto situáciách zlyháva, ranený mu často vykrváca a už mu ani zdravotník nevie pomôcť…

Kurz CLS si pochvaľovali aj jeho účastníci. Napríklad veliteľ strážneho družstva trenčianskeho práporu podpory velenia PS čatár Matej Bábics. „Prešli sme si mnohé nové poznatky z pomoci raneným, s ktorými sme sa v takejto miere predtým nestretli. Pochopil som, že zdravotník nemôže byť vždy a všade. Musíme vedieť vojakovi poskytnúť prvú pomoc, stabilizovať ho a potom už zdravotník pokračuje v našej práci. Kurz ma naučil elementárne život zachraňujúce úkony.“ Vojak Jakub Lendač z motorizovaného práporu Trebišov minulý rok absolvoval kurz prvej pomoci a CLS je podľa neho výborná nadstavba. „Prehĺbil moje poznatky a najmä praktické skúsenosti. Už viem ako poskytnúť prvú pomoc nielen pri autonehode, ale najmä na bojisku. Zistil som, že človek musí mať aj dobrú fyzičku, aby úspešne zvládal kurz, napríklad pri manipulácii s raneným a jeho odsune na bezpečné miesto. Ale je to aj nápor na psychiku, a to sme tu mali len figuríny a figurantov.“ Spokojný s kurzom CLS bol aj kapitán Martin Urban, ktorý je náčelník skupiny krízového manažmentu Vojenskej polície Topoľčany. „Budem sa snažiť, aby tento kurz absolvoval každý môj príslušník, zatiaľ ho má zhruba 70 percent a je to cítiť pri výcviku. Keďže nám zobrali pozíciu zdravotníka z tímu, je potreba absolvovať CLS ešte naliehavejšia, aby vedel každý v prípade potreby poskytnúť život zachraňujúce úkony,“ hovorí kapitán Urban.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR – KOd
Foto: autor a nrtm. Jozef Filický, MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.