Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Ročná Lessons Learned konferencia

Vojenskej polície 2019


Hlavným cieľom ročnej Lessons Learned konferencie Vojenskej polície bolo zhromaždiť vojenských policajtov, ktorí sa zúčastnili vojenských operácií – národných, mnohonárodných, ako aj medzinárodných cvičení. Benefitom tohto stretnutia bolo posilnenie spôsobilostí a interoperability Vojenskej polície.

Konferenciu otvoril riaditeľ Centra výnimočnosti Vojenskej polície Miroslav Labecki, ktorý konštatoval, že konferencia predstavuje pre Centrum významné podujatie a zároveň zdôraznil, že kľúčovou témou tohtoročnej konferencie boli zadržiavacie operácie. Vojenská polícia má snahu v tejto oblasti sa nepretržite zlepšovať, tak aby pomáhala bojovým jednotkám v plnení ich operačných úloh. Zadržiavacie operácie sú nevyhnutnou súčasťou všetkých operácií. Pri tejto príležitosti je potrebné spomenúť, že ide o náročný proces, ktorý je pre nás výzvou, a to predovšetkým výzvou do budúcnosti.

Zosúladenie postupov jednotlivých krajín si vyžiadalo iniciatívu – vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny na spracovanie publikácie na plánovanie postupov počas zadržiavacich operácií.

Na záver konferencie predsedajúci pplk. Lukasz Waga vyjadril poďakovanie všetkým účastníkom za ich aktívny a profesionálny prístup, ktorý má pre komunitu Vojenskej polície veľkú hodnotu. Zdôraznil, že činnosť Vojenskej polície pri zadržiavacich operáciách musí byť zahrnutá v NATO dokumentoch, čo sa musí odrážať v príslušných doktrínach. Bez týchto dokumentov spôsobilosti VP sú menej cenené a podhodnotené. Vyššie uvedené nástroje hodnotia úroveň vedomostí a zručností, kvalitu výkonu a spúšťajú neustále zlepšovanie spôsobilostí Vojenskej polície.

Zástupca riaditeľa Centra výnimočnosti Vojenskej polície pplk. Karsten Bromm uviedol, že situácia týkajúca sa zadržiavacích operácií sa mení a vyvíja. Zdôraznil, že do budúcna by privítal zástupcov aj nevojenských organizácií ako napr. Medzinárodný výbor Červeného kríža. Vyjadril dôležitosť faktu, že konferencia zhromažďuje odborníkov, ktorí prinášajú poznatky z celého spektra vojenských policajných operácií, čo napomáha k interoperabilite Vojenských polícii NATO krajín.

Slovenskú Vojenskú políciu na tomto stretnutí zastupovali – vedúci oddelenia krízového manažmentu mjr. Ing. Jozef Šoltýs a člen Oddelenia krízového manažmentu nrtm. Ivana Mančuška.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.