Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Prvé odborné zhromaždenie

vojenského zdravotníctva v roku 2020


Dňa 16. januára 2020 sa uskutočnila v zasadačke ÚHL Ružomberok pravidelná mesačná porada riaditeľa ÚHL Ružomberok, hlavného lekára OS SR so zdravotníckymi zástupcami všetkých zložiek OS SR a MO SR.

Na úvod vystúpil brig. gen. MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH a poprial zúčastneným kolegom všetko najlepšie v novom roku 2020. Zároveň poďakoval za gratulácie k povýšeniu. Privítal nového náčelníka zdravotníckej služby pozemných síl OS SR npor. MUDr. Antona Košičana, poprial mu veľa úspechov v práci a prisľúbil plnú podporu garanta vojenského zdravotníctva pri plnení jeho odborných úloh na pozemných silách. Prítomných oboznámil aj s výsledkom rokovania zo SEMOD MO SR o zdravotníckych komoditách na rok 2020.

Pplk. MUDr. Jozef Sille z OdRVZ informoval o novom spôsobe vykonávania preventívnych lekárskych prehliadok PrV v roku 2020. Ruší sa metodické usmernenie hlavného lekára č. 446/2017 od 16. 1. 2020 bez náhrady a v spolupráci s posádkovými ambulanciami a poliklinikami MO SR detašovanými pracoviskami ÚVN SNP – Fakultnej nemocnice Ružomberok budú preventívne prehliadky vykonávané 1 x ročne formou vyšetrenia A15, bez stomatologického a gynekologického vyšetrenia, ktorých periodicita vyplýva z civilnej legislatívy. Podrobnosti budú stanovené v predpise hlavného služobného úradu MO SR, na ktorom sa v súčasnosti pracuje.

Zástupca riaditeľa ÚVN Ružomberok plk. MUDr. Roman Jantoš pripomenul, že preventívne vyšetrenia musia byť ukončené do 30. novembra kalendárneho roka, aj v roku 2020. Velitelia útvarov budú svojich vojakov objednávať na nasledujúci mesiac v spádovom zariadení Posádkovej ambulancie alebo polikliniky ÚVN na základe informácie o počtoch vyšetrení zaslaných od lekárov posádkových ambulancii na jednotlivé mesiace roka. Poverený zdravotnícky pracovník útvaru bude menný zoznam príslušníkov útvaru zasielať na posádkovú ambulanciu jeden mesiac vopred.

Dr. Jantoš informoval aj o kurzoch ÚVN na obsluhu defibrilátorov. Pracovný program bol bohatý a ku každému vystúpeniu odborníkov bola diskusia s odporúčaním hlavného lekára na ďalší postup.

Na záver brig. gen. MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH vyzval všetkých prítomných na užšiu koordináciu a širšiu výmenu informácií o činnosti a problémoch v jednotlivých zložkách, aby sme eliminovali vnútorné šumy a zvládli ambiciózne úlohy, ktoré nás v roku 2020 čakajú. Sú to najmä prijatie novej zdravotníckej doktríny OS SR a služobného predpisu o špecifickej zdravotnej starostlivosti v rezorte MO SR, ako aj úloh výcviku a cvičení, ktoré majú v tomto roku za cieľ odhaliť všetky naše nedostatky, slabiny a zamerať sa na zvýšenie bojovej pripravenosti zdravotníckych spôsobilostí v prospech našich vojakov a celých OS SR.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: plk. MUDr. Jozef Ragan, MPH /r
Foto: Úrad hlavného lekára Ružomberok, Ozbrojené sily SR

Súvisiaci článok:
Minister Gajdoš sa zúčastnil na veliteľskom zhromaždení riaditeľa Úradu hlavného lekára OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.