Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Vyhodnotenie roka 2019 veliteľom PS OS SR

Tak ako bolo zvykom po uplynulé roky i tento rok nastal čas vyhodnotiť splnenie stanovených úloh veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len PS OS SR) uplynulého výcvikového roka. V priestoroch Posádkového klubu Trenčín sa 6. februára stretli hlavní funkcionári veliteľstva PS OS SR, veliteľstiev priamo podriadených útvarov a zväzkov a podriadených útvarov jednotlivých brigád.

Po otvorení veliteľského zhromaždenia a úvodnom slove veliteľa PS OS SR generálmajora Jindřicha Jocha privítal veliteľ pozemných síl na svojom veliteľskom zhromaždení ministra obrany Slovenskej republiky (ďalej len MiO SR) Petra Gajdoša a náčelníka Generálneho štábu (ďalej len NGŠ) generála Daniela Zmeka.

Po podaní hlásenia MiO SR a odznení štátnej hymny nasledovalo z úst veliteľa PS OS SR krátke vyhodnotenie prípravy pozemných síl za výcvikový rok 2019. Veliteľ vo svojej prezentácii uviedol nedostatky a problémy, ktorým pozemné sily čelili. Rok 2019 zhodnotil ako rok náročný a plný výziev. Výzvy, o ktorých hovoril, boli splnené s nasadením, vysokou profesionalitou a odhodlaním na všetkých stupňoch velenia a riadenia. V závere vyhodnotenia sa poďakoval všetkým, ktorí k plneniu úloh PS OS SR pristúpili zodpovedne, svedomito a spoľahlivo, a tým podporili úsilie nielen pozemných síl, ale aj úsilie celých Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Na záver prvej časti veliteľského zhromaždenia vystúpil generál Daniel Zmeko, ktorý iba potvrdil slová veliteľa PS OS SR a vo svojom vystúpení poďakoval všetkým príslušníkom pozemných síl za plnenie úloh v minulom roku a apeloval na jednotné chápanie zmyslu plánovaných úloh, ako aj spôsobu ich splnenia a tiež zdôraznil, že je nutné zamerať sa najmä na udržanie hlavných operačných spôsobilostí pozemných síl a vytvorenie optimálneho prostredia na zvýšenie pripravenosti všetkých zložiek nielen pozemných, ale celých ozbrojených síl. Po odznení slov z úst NGŠ sa účastníkom veliteľského zhromaždenia prihovoril minister obrany, ktorý zhodnotil a ocenil pokračujúci priebeh modernizácie pozemných síl a taktiež sa nezabudol poďakovať za kvalitné splnenie úloh v roku 2019.

Prvá časť zhromaždenia bola ukončená odovzdaním ocenení z rúk ministra obrany a veliteľa pozemných síl vybraným profesionálnym vojakom za zodpovedný, spoľahlivý a príkladný prístup k plneniu úloh v uplynulom roku.

V poobedňajších hodinách pokračovalo veliteľské zhromaždenie svojou druhou – odbornou časťou, keď so svojimi vystúpeniami a bilancovaním postupne vystúpili zástupca náčelníka štábu plukovník Daniel Draganovský, ktorý vyhodnocoval disciplínu v PS OS SR za výcvikový rok 2019, náčelník oddelenia finančno-ekonomického zabezpečenia v oblasti rozboru škôd spôsobených v uplynulom roku a opäť so svojím vyhodnotením bilancoval uplynulý rok plukovník Daniel Draganovský, a to v oblasti kontrolnej činnosti v PS OS SR.

Svojou návštevou prítomných poctil aj generálmajor v. v. Svetozár Naďovič.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Súvisiaci článok:
Opatrenia v prospech pozemných síl zvýšili ich pripravenosť na obranu štátu

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.