Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Čiastkový nácvik uvádzania do pohotovosti

si príslušníci 1. mb precvičili aj v nočných hodinách


Čiastkový nácvik uvádzania do pohotovosti, plnenie úloh mobilizácie a opatrení na ochranu síl spoločne nacvičili nielen počas dňa, ale aj v noci z 10. na 11. februára príslušníci veliteľstva brigády, podriadené útvary a jednotky 1. mechanizovanej brigády (ďalej len 1. mb) spolu s práporom logistiky Topoľčany (ďalej len prlogTO) pod velením náčelníka štábu plukovníka Petra Ondrejku.

Cieľom čiastkového nácviku bolo precvičiť činnosť vybraných profesionálnych vojakov a zamestnancov pri zaradení do skupín na plnenie úloh doplňovania veliteľstva 1.mb a prlogTO na tabuľky vojnových počtov v čase vojny a vojnového stavu. V rámci tohto cieľa nácvik zároveň preveril úroveň činnosti a vedomosti dozornej služby, pohotovostnej časti a skupiny doplňovania pri plnení úloh bojovej pohotovosti, mobilizácie a opatrení na ochranu síl CHARLIE s podporou príslušníkov 12. mechanizovaného práporu z Nitry, spôsob regulácie vozidiel v súčinnosti s Vojenskou políciou Topoľčany, zabezpečenia spojenia, prenikanie rozkazov a systém vyrozumenia osôb, ako aj činnosť skupín pri plnení úloh za dodržania opatrení operačnej bezpečnosti pri zníženej viditeľnosti s využitím núdzového osvetlenia.

Jednou z tém nácviku bolo v sťažených podmienkach preveriť plnenie úloh zabezpečenia prijatia sto vojakov (figurantov) v zálohe a dvadsiatich kusov vecných prostriedkov. Nácvik taktiež preveril úplnosť, kvalitu a reálnosť spracovaných plánov vyrozumenia profesionálnych vojakov a zamestnancov, reálnosť dokumentácie uvádzania do pohotovosti, ako aj personálne zloženie a materiálne vybavenie vytváraných pracovísk vo veliteľstve prvej brigády.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.