Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Kyberspecialisté resortu obrany

se sešli na prvním metodickém dnu


Od 1. ledna letošního roku působí u jednotek pozemních a vzdušných sil specialisté kybernetických sil. Jejich úkolem je zajistit bezpečnost a obranu ČR v kyberprostoru a informačním prostředí. Minulý týden se uskutečnil historicky první metodický den zaměřený na detaily práce těchto odborníků.

„Vznikem nové odbornosti (kybernetika) resort obrany reagoval na novou situaci, vývoj a vznik rizik v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně rozvoje internetu věcí, které nelze v odpovídajícím rozsahu zabezpečit v odpovědnosti odborníků Komunikačních a informačních systémů,“ vysvětlil podplukovník David Necid z oddělení rozvoje kybernetických sil a informačních operací Sekce rozvoje sil MO ČR.

Kybernetický prostor byl členy Severoatlantické aliance přijat jako nová doména k zemi, vzduchu a moři v roce 2016 na Varšavském summitu. Pro pozice kyberspecialistů v české armádě jsou přednostně vybíráni odborníci se vzděláním v oblastech aplikovaná informatika, informatika, informační a komunikační systémy, automatizační a výpočetní technika, elektronika nebo IT.

V současné struktuře resortu obrany jsou specialisté kybernetických sil u útvarů pozemních a vzdušných sil součástí skupin KIS a jsou poradci velitelů za oblast Cyber Defence – tedy kyberobrana. Na vyšších štábech jsou pak vytvářeny skupiny nebo pracoviště specialistů pro tuto problematiku.

Odborné řízení ze strategického stupně

„V Armádě ČR je tato schopnost u útvarů pozemních a vzdušných sil novinkou, proto bude činnost specialistů kybernetických sil na počátku odborně řízena ze strategického stupně. A to zejména proto, aby bylo dosaženo stejné úrovně schopností napříč celou armádou,“ doplnil podplukovník David Necid.

Na metodickém dnu se probírala terminologie i role velitelství v jednotlivých vrstvách kybernetického prostoru. Účastníkům byla popsána rovněž podoba jejich profesní přípravy a projekty, do nichž se tito specialisté budou průběžně zapojovat, aby byly naplněny cíle Koncepce výstavby Armády ČR 2030. Závěrem byly objasněny hlavní úkoly pro rok 2020.

„Specialisté kybernetických sil jsou komunitou lidí, kteří musí pracovat v úzké součinnosti, vzájemně se znát a v případě potřeby okamžitě spolupracovat napříč armádou,“ zdůraznil podplukovník Necid.


– Oddělení rozvoje kybernetických sil a informačních operací odpovídá za koncepční činnosti a za odborné a metodické řízení rozvoje kybernetických sil, civilně-vojenské spolupráce, informačních a psychologických operací a podílí se na zavádění strategické komunikace do prostředí Armády ČR.

– Metodický den zorganizovala vedoucí oddělení rozvoje kybernetických sil a informačních operací plukovnice Klára Boučková a konalo se v prostorách Sekce rozvoje sil MO ČR.

Text: Oddělení rozvoje kybernetických sil a informačních operací SRS MO ČR, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.