Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Jak štáby plánují a rozhodují?

Kurz pro ženisty připravili Američané


Vysvětlit studentům, jak funguje plánovací a rozhodovací proces velitele – to si dali za cíl instruktoři z amerického Texasu a Nebrasky. V bechyňské posádce 15. ženijního pluku se sešlo na specializovaném kurzu 17 příslušníků české a slovenské armády, kteří se dva týdny připravovali na to nejdůležitější, bez čeho by se žádná vojenská operace nikdy neuskutečnila.

„Stavebním kamenem rozhodovacího procesu je štáb praporu. Ten musí získat potřebné informace například o rozmístění nepřítele, počasí, stavu terénu apod. Tyto informace pak předává jednotkám v akci. Každá skupina, která je součástí procesu, přitom hraje důležitou roli: ať už se jedná o personalisty, zpravodajce nebo logistiky. Všichni dohromady vytvoří takzvaný operační rozkaz, tedy zjednodušeně řečeno kuchařku, podle níž se jednotky řídí. V tomto dokumentu musí jasně zaznít kdy, kde, kdo, co, jak a proč,“ vysvětluje základní pojem organizátor kurz kapitán Jan Hanudel´.

Důležité je pochopit proces
Šestice Američanů nejprve studenty provedla teoretickou přípravou, při které jim vysvětlili jednotlivé kroky rozhodovacího a plánovacího procesu. Následně pak postup aplikovali na reálný scénář.

„Jedna skupina představovala 151. ženijní prapor, druhá 153. prapor, oba byly zařazeny do sestavy americké brigády. Operace se odehrávala na území o rozloze několika desítek kilometrů. První skupina měla za úkol opevňování a vytváření překážek, především minových polí, druhá pak násilné překonávání vodních toků,“ upřesnil jednu z rozehraných situací kapitán Hanudel´. Skupiny na základě získaných informací zpracovaly podklady, které na závěr předložily veliteli – v tomto případě hlavnímu instruktorovi k posouzení.

„Nečekáme, že se tito vojáci stanou po našem kurzu experty na plánovací a rozhodovací proces. Pro ně je nejdůležitější pochopit, jak funguje. Později, až budou pracovat na štábu, pomůže jim to uvědomit si, jak mají k jednotlivým úkolům přistupovat a jak je správně řešit,“ poukázal na hlavní cíl kurzu major Jacob Petterson ze 176. ženijní brigády v Texasu.

Kurz MDMP (Military Decision Making Process – rozhodovací proces v armádě) se v posádce Bechyně konal už podruhé. Další se plánuje na příští rok. Příslušníci 15. ženijního pluku jsou navíc letos v červnu pozvaní na cvičení MDMP na úrovni ženijní brigády do Texasu. Zde by měli představovat tzv. stíny (shadows), tedy zatím jen pomocnou sílu na jednotlivých pozicích štábu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Zuzana Králová s přispěním kpt. Jana Hanudeľa
Foto: autorka, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.