Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Veliteľ 1. mechanizovanej brigády hodnotil

splnenie úloh vo výcvikovom roku 2019


Vo veliteľstve 1. mechanizovanej brigády (1. mb) bolo dňa 18. februára 2020 vykonané veliteľské zhromaždenie veliteľa 1.mb za účasti hlavných funkcionárov veliteľstva brigády, veliteľov podriadených práporov a vybraných funkcionárov s cieľom vyhodnotiť splnenie rozhodujúcich úloh 1. mb vo výcvikovom roku 2019 a zdôrazniť rozhodujúce úlohy pre výcvikový rok 2020.

V úvode zhromaždenia vystúpil veliteľ 1.mb brigádny generál Ivan Balog, ktorý privítal všetkých účastníkov a počas prejavu vyzdvihol zásadný podiel vybraných podriadených útvarov 1. mb na plnení stanovených a hlavných úloh 1. mb, ako aj plnení dôležitých medzinárodných záväzkov.

V prvej časti veliteľského zhromaždenia, boli vykonané prednášky zamerané na analýzu vzniku škôd a strát, rozbor služobnej a pracovnej disciplíny, závery kontrolnej činnosti a opatreniach na nasledujúce obdobie. V závere úvodnej časti zástupca veliteľa práporu ISTAR mjr. Marián Brinček predniesol opatrenia a postupy na zníženie možností odhalenia, identifikácií a sledovania jednotiek. Súčasťou vystúpenia mjr. Brinčeka bola aj prezentácia o zistených poznatkoch počas cvičenia Slovenský štít 2019 a „Clear Sign 2019.“

Veliteľského zhromaždenia sa zúčastnil aj zástupca veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (PS OS SR) brigádny generál Martin Michalko. Po privítaní generála Michalka, veliteľ 1. mb v hlavnej časti veliteľského zhromaždenia predstavil prítomným vyhodnotenie prípravy vo výcvikovom roku 2019. Brigádny generál Balog v úvode vysvetlil štyri hlavné línie úsilia, a to pripravenosť na operačné použitie, medzinárodné vojenské záväzky, modernizáciu, a rozvoj a štábnu prácu. Vyhodnotenie bolo rozpracované po jednotlivých oblastiach, kde veliteľ kladne zhodnotil najmä plnenie úloh v súčinnosti so zahraničnými partnermi a uviedol nedostatky zamerané na plnenie úloh jednotiek v teréne pri dlhodobom pôsobení v nepriaznivých klimatických podmienkach bez vplyvu na operačnú úlohu ako napríklad počas cvičenia Slovenský Štít 2019. Ďalej boli spomenuté nedostatky v oblasti prevádzky výzbroje a techniky, kde došlo len k nepatrnému medziročnému nárastu zvýšenia KTP. V závere svojej prezentácie veliteľ uviedol pozitívne príklady reprezentácie 1.mb na verejnosti, hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2020 a poďakoval všetkým za vykonanú prácu a splnenie úloh uplynulého výcvikového roku.

Veliteľské zhromaždenie pokračovalo príhovorom zástupcu veliteľa pozemných síl brigádneho generála Martina Michalka, počas ktorého boli spomenuté, akým spôsobom si predstavuje plnenie úloh v ďalšom období a ako môže každý jednotlivec – vojak svojou zodpovednou prácou prispieť k zlepšeniu súčasného stavu. Zároveň brigádny generál Michalko spomenul plnenie medzinárodných záväzkov a príspevky 1. mb do operácie predsunutá prítomnosti (enhanced Forward Presence – eFP) v Pobaltí. Nasadenie do operácie eFP treba považovať za ideálnu výcvikovú príležitosť, ktorá prispieva k vycvičenosti jednotiek a získané skúsenosti využiť a odovzdať počas domácich výcvikov a cvičení. Na záver svojho vystúpenia brigádny generál Michalko poďakoval všetkým za prácu vo výcvikovom roku 2019.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.